signum magnum
signum magnum

Fundacja “Signum Magnum” została założona w 1991 r. , aby pomagać dzieciom, chroniąc je przed różnorodnymi uzależnieniami i wspierać rodziców w procesie wychowywania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. Zapraszamy do włączenia się. Wspólnie możemy uczynić wiele dobra dla innych, zwłaszcza dla dzieci. Dajmy im nadzieję, uczyńmy świat lepszym. Czekamy na Twoje pomysły i inicjatywy. Dołącz do nas lub pomóż finansowo, czy też w inny sposób.

Wiadomości

Aktualności
trzezwi-i-wolni-w-kosciele-jesienna-sesja-w-bydgoszczy

Trzeźwi i wolni w Kościele - Jesienna Sesja AT w Bydgoszczy

2022-09-21

Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości odbyła się w dniach 19-20 września br. w Bydgoszczy, dzięki gościnności Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka, Caritasu Diecezji Bydgoskiej i gorliwości diecezjalnego duszpasterza trzeźwości O. Mirosława Zabrockiego CSSp. Całości przewodniczył Bp Tadeusz Bronakowski, który jest odpowiedzialny za Zespół  KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Wielką radością dla uczestników była również obecność członka Zespołu Abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. Na spotkanie, któremu przyświecało hasło „Trzeźwi i wolni w Kościele”, przybyło około 70 osób z całej Polski, a wśród nich członkowie i konsultorzy Zespołu, diecezjalni duszpasterze i zakonni referenci trzeźwości, oraz świeccy apostołowie trzeźwości i zaproszeni goście. W pierwszym dniu Sesji, podczas obrad Zespołu zaakceptowano hasło nowego roku pracy w Apostolstwie Trzeźwości. Brzmi ono: „Ku trzeźwości z Kościołem”. Omówiono problemy i bieżące sprawy organizacyjne. O 15.00 uczestnicy odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po modlitwie zebranych przywitał Bp Krzysztof Włodarczyk. Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. ATiOU, w swoim wystąpieniu wyjaśnił, jak rozumieć odpowiedzialność Kościoła za trzeźwość narodu. Powiedział między innymi, że jednym z najważniejszych motywów pracy trzeźwościowej podejmowanej od wieków przez Kościół, jest troska o wolność wewnętrzną każdego człowieka. W tym dniu wysłuchano dwóch wykładów, a mianowicie dra Bohdana T. Woronowicza na temat społecznych konsekwencji zaburzeń związanych z piciem alkoholu i dr Agnieszki Muzyk o odpowiedzialności samorządu lokalnego za trzeźwość. W nawiązaniu do wykładów odbyła się dyskusja. Uczestnicy mieli także okazję do wymiany doświadczeń z pracy trzeźwościowej w swoich diecezjach i różnych wspólnotach. O godz. 20.00 w kościele ojców jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił Abp Adam Szal. W swoim słowie zachęcał do trwania w Świetle, którym jest Chrystus i do świadectwa o Nim we współczesnym świecie. Pierwszy dzień Sesji Jesiennej AT zakończył Apel Jasnogórski. Kolejny dzień spotkania, wtorek 20 września, rozpoczęła Msza święta w Katedrze Bydgoskiej pw. św. Marcina i Mikołaja. Katedra jest też Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Bp Krzysztof Włodarczyk. Podkreślił, że trzeźwość jest miłością, a Krzyż Chrystusa jest logiem Miłości. Właśnie pod Krzyżem pytamy, co możemy ofiarować innym. Do wczesnych godzin popołudniowych wysłuchano trzech wykładów:  prof. dra hab. Krzysztofa Wojcieszka na temat: Ekonomiczne skutki używania napojów alkoholowych; ks. dra hab. Piotra Kulbackiego: Narodowy Program Trzeźwości - kluczowa rola parafii w kształtowaniu trzeźwej obyczajowości, a także ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka: Uzależnienia chemiczne i od zachowań w nauczaniu Kościoła. Ciekawe wykłady zwieńczyła  dyskusja. O. Oskar Puszkiewicz ofm przedstawił sprawy bieżące i nakreślił podział zadań na przyszły rok pracy w ATiOU. Na zakończenie Sesji obecni Księża Biskupi skierowali do uczestników swoje słowo i udzielili pasterskiego błogosławieństwa.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane