signum magnum
signum magnum

Fundacja “Signum Magnum” została założona w 1991 r. , aby pomagać dzieciom, chroniąc je przed różnorodnymi uzależnieniami i wspierać rodziców w procesie wychowywania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. Zapraszamy do włączenia się. Wspólnie możemy uczynić wiele dobra dla innych, zwłaszcza dla dzieci. Dajmy im nadzieję, uczyńmy świat lepszym. Czekamy na Twoje pomysły i inicjatywy. Dołącz do nas lub pomóż finansowo, czy też w inny sposób.

Wiadomości

Blogi i vblogi
grzech-przeciwko-duchowi-swietemu

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

2022-05-02

„Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone” (Łk 12, 10). Wstrząsające słowa Chrystusa o nieprzebaczeniu grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, rodzą pytanie o to, jak rozumieć ten grzech. Św. Jan Paweł II w swojej encyklice o Duchu Świętym (1986) wyjaśnia, że nie chodzi w nim o słowne znieważenie Ducha Świętego. Grzech ten polega na radykalnej odmowie przez człowieka „przyjęcia tego odpuszczenia, którego wewnętrznym szafarzem jest Duch Święty, a które zakłada całą prawdę nawrócenia, dokonanego przezeń w sumieniu”. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu popełnia człowiek, „który broni rzekomego „prawa” do trwania w złu, we wszystkich innych grzechach, i który w ten sposób odrzuca Odkupienie. Człowiek pozostaje zamknięty w grzechu, uniemożliwiając ze swej strony nawrócenie — a więc i odpuszczenie grzechów, które uważa za jakby nieistotne i nieważne w swoim życiu. Jest to stan duchowego upadku, gdyż bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie pozwala człowiekowi wyjść z samozamknięcia i otworzyć się w kierunku Boskich źródeł oczyszczenia sumień i odpuszczenia grzechów”. Kościół w swoim nauczaniu wymienia sześć rodzajów grzechów przeciwko Duchowi Świętemu: Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego. Rozpaczać albo wątpić w łaskę Bożą. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci. Rozważając ten trudny temat warto przytoczyć radę Ojca prof. Jacka Salija: „Grzechu przeciw Duchowi Świętemu należy się szczerze obawiać wówczas, kiedy człowiekowi przychodzi ochota do złego czynu lub kiedy trwa w grzechu. Należy sobie również od czasu do czasu stawiać z niepokojem pytanie, czy ja przypadkiem nie trwam w grzechu, a tak już do tego przywykłem, że już nawet nie zdaję sobie z tego sprawy. Biada bowiem człowiekowi, który naigrawa się z Bożego miłosierdzia i zapomina o tym, że zbawienie winniśmy sprawować z bojaźnią i drżeniem. Jeśli jednak grzech już mi się zdarzył — choćby wielki i choćby nawet miał jakieś zewnętrzne znamiona grzechu przeciw Duchowi Świętemu — ale ja pragnę się z niego wyzwolić i tęsknię za pojednaniem z Bogiem, należy po prostu z Bogiem się pojednać, odrzucić niepotrzebne niepokoje i cieszyć się otrzymaną od Boga radością, bo świat takiej dać nam nie może”. Od grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, wybaw nas Panie!

Aktualności
reklama-alkoholu-promocja-pijanstwa-i-uzaleznien

Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień

2022-03-10

8 marca w ramach wiosennej sesji Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych odbyło się sympozjum nt. „Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień”. Organizatorzy spotkania to Zespół KEP ds. Apostolstwa i Osób Uzależnionych i Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Swoim patronatem wydarzenie objęli: minister edukacji narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka, a od strony medialnej: Telewizja Trwam, Radio Maryja, Nasz Dziennik i W Naszej Rodzinie. O godz. 7.00 w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego. Przewodniczący Zespołu KEP ds. ATiOU w homilii podkreślił, że „na wielkopostnej drodze Kościół poleca nam trzy niezawodne praktyki: modlitwę, post i jałmużnę. Nie są to jakieś puste hasła czy slogany, które powtarza się każdego roku bez celu. Przeciwnie, są to wielkie konkretne wyzwania, które stają przed każdym z nas w czasie przygotowań do przeżycia świąt Wielkiej Nocy”. Zaapelował też, aby w tym szczególnym czasie podjąć dobrowolny dar abstynencji”. Ten dar ma być „naszą odpowiedzią na wielkopostne wezwanie do pokuty, ale także naszą odpowiedzią na ten trudny czas, który obecnie przeżywamy. Zaoszczędzone w ten sposób środki przekażmy na pomoc naszym siostrom i braciom uchodźcom wojennym z Ukrainy”. O godz. 10.00 w Auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęło się sympozjum, w którym uczestniczyli diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci trzeźwości, członkowie i konsultorzy Zespołu KEP ds. ATiOU, świeccy apostołowie trzeźwości, studenci i osoby zainteresowane tematem. We wprowadzeniu bp Bronakowski powiedział, że reklama alkoholu, obecna w naszym życiu publicznym to „poważny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania”. Udokumentował to wynikami badań, podkreślając szczególne niebezpieczeństwo tego zjawiska dla młodego pokolenia. Powiedział między innymi: „Odpowiedzialni za naszą Ojczyznę muszą podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy opowiadają się za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa”. Jako pierwszy z prelegentów wystąpił prof. dr hab. Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki podjął temat: „Szkoła jako środowisko wsparcia rodziny w wychowaniu do trzeźwości”. Zaznaczył, że polska szkoła ma narzędzia do działań na rzecz wychowania do trzeźwości. Konieczne jest jednak poszukiwanie nowych, skutecznych działań w tym zakresie na poziomie relacji rówieśniczych. Bardzo ważną sprawą jest wypracowanie projektu nowej ustawy, która dobrze zabezpieczałaby dzieci i młodzież przed demoralizującymi, deprawującymi treściami. Z kolei rzecznik praw dziecka, Mikołaj Pawlak, zwrócił uwagę, że reklama alkoholu przekłada się na wzrost uzależnień. Zadał pytanie, dlaczego nie pokazuje się dziesiątek tysięcy spraw rodzinnych mających miejsce w sądach? Spraw, mających podłoże w uzależnieniu? Swoje wystąpienie zakończył słowami: „Reklama alkoholu to łzy dziecka. Ograniczmy to!”. „Reklama napojów alkoholowych i jej negatywny wpływ na społeczeństwo” – to temat wystąpienia dra Roberta Grochowskiego z AKSiM.  Z badań przeprowadzonych przez OBOP wynika, iż większość Polaków uważa, że reklama piwa na plakatach ulicznych, prasie, radiu i telewizji wpływa na spożycie alkoholu przez młodzież, a dalsze utrzymanie takiej sytuacji działa z kolei szkodliwie na system prawny w Polsce i wpływa na obniżenie jego wartości. Dr Grochowski wyjaśnił metody, które stosują reklamodawcy. Podkreślił, ze Polska przoduje w liczbie emitowanych reklam piwa, nie przestrzegając przy tym w około 50% ustawowych nakazów i zakazów (godziny emisji, zawartość spotów reklamowych). W Polsce brakuje również odpowiednich instytucji kontrolnych, które posiadać powinny odpowiednie uprawnienia do kontrolowania i karania. Kolejnym wykładowcą był o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMConv z KUL. Mówiąc na temat oceny moralnej reklamy alkoholu podkreślił, że w występuje w niej nagminne posługiwanie się kłamstwem i ukrywanie prawdy o rzeczywistym działaniu alkoholu, o skutkach jego nadużywania. Reklama alkoholu „podstępnie sączy przekonanie, że nie da się budować przyjaźni bez alkoholu”. Ważnymi sposobami walki z tym zjawiskiem są reklamowanie trzeźwości i jasne piętnowanie kłamstw. Reklama alkoholu jest niemoralna. Należy podjąć zdecydowane kroki prawne i działania edukacyjne. Ostatni prelegent – dr Andrzej Mazan w refleksji pedagoga poruszył temat zafałszowanego języka reklamy alkoholu jako narzędzia przemocy wobec bezbronności dziecka. Stwierdził, że przemoc reklamowa, fałszywy język reklamy godzi w dobro dziecka. W dyskusji panelowej, która nastąpiła po serii wykładów, ks. bp Tadeusz Bronakowski, dr. hab. Krzysztof Wojcieszek, dr Robert Grochowski, dr Andrzej Mazan i dr Agnieszka Muzyk odpowiadali na pytania uczestników sympozjum. Sympozjum podsumował ks. bp Tadeusz Bronakowski i zakończył je modlitwą i błogosławieństwem.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane