signum magnum
signum magnum

Fundacja “Signum Magnum” została założona w 1991 r. , aby pomagać dzieciom, chroniąc je przed różnorodnymi uzależnieniami i wspierać rodziców w procesie wychowywania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. Zapraszamy do włączenia się. Wspólnie możemy uczynić wiele dobra dla innych, zwłaszcza dla dzieci. Dajmy im nadzieję, uczyńmy świat lepszym. Czekamy na Twoje pomysły i inicjatywy. Dołącz do nas lub pomóż finansowo, czy też w inny sposób.

Wiadomości

Aktualności
wiosenna-sesja-2021

Wiosenna Sesja AT 2021

2021-02-23

Dnia 22 lutego 2021 o godz. 19.30 rozpoczęła się Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości w formule online. Jej tematem był temat roku: „Trzeźwością pokonywać kryzys”. W spotkaniu uczestniczyli liczni członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego. Obecni byli również Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski i Bp Krzysztof Włodarczyk, Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Wśród około 60 uczestników byli między innymi Diecezjalni Duszpasterze Trzeźwości, Zakonni Referenci Trzeźwości, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, parlamentarzyści i samorządowcy. Sesję rozpoczęto wspólną modlitwą, którą poprowadził Abp Adam Szal. Wszystkich uczestników przywitał Przewodniczący Zespołu KEP ds. ATiOU Bp Tadeusz Bronakowski. Zachęcił, aby zastanowić się, co jeszcze możemy uczynić, aby poprawić trudną sytuację w naszej Ojczyźnie, w Kościele. Prosił również, by podzielić się dobrymi praktykami, które warto powielać w swoich środowiskach. Prelekcja ks. dra Marka Dziewieckiego nawiązywała do tematu roku. Przedstawił panoramę problemów trzeźwościowych w naszej Ojczyźnie i pożądane sposoby ich pokonywania. Zwrócił też uwagę, że Zespół Apostolstwa Trzeźwości działa nie tylko środkami przyrodzonymi, ale przede wszystkim środkami nadprzyrodzonymi (modlitwa, sakramenty, inne praktyki pobożne). Następnie miała miejsce dyskusja, a przede wszystkim osobiste refleksje i propozycje uczestników spotkania dotyczące różnych działań trzeźwościowych. Około godziny 22.00 Bp Bronakowski podsumował spotkanie, a Bp Włodarczyk zakończył je modlitwą.

Blogi i vblogi
niebieski-szkaplerz

Niebieski Szkaplerz

2020-12-08

Sługa Boża Urszula Benincasa (1547‑1618), założycielka Zgromadzenia Oblatek Niepokalanego Poczęcia NMP, w święto Ofiarowania Pańskiego 1617 roku w Neapolu we Włoszech miała widzenie Matki Bożej. Maryja, ubrana w białą szatę, na którą była narzucona druga szata koloru niebieskiego, trzymała w ramionach Dziecię Jezus. Wokół niej było wiele osób podobnie ubranych. Matka Boża powiedziała: - Przestań płakać, Urszulo, i zamień swe westchnienia na radość serdeczną; słuchaj uważnie, co ci powie Jezus, którego trzymam na swym łonie. Jezus kazał Urszuli założyć klasztor, w którym zakonnice miały żyć w odosobnieniu, ubrane tak samo jak Najświętsza Panna. Obiecał specjalne łaski i wiele duchowych darów tym, które będą gorliwie prowadzić życie zakonne. Urszula prosiła Chrystusa, aby udzielił tych łask również osobom świeckim mającym szczególne nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia, zachowującym czystość zgodnie ze swym stanem i które będą nosiły mały, niebieski szkaplerz. Jezus wysłuchał tej prośby. Urszula w widzeniu zobaczyła mnóstwo aniołów rozdających niebieskie szkaplerze po całej ziemi. Praktyka noszenia niebieskiego szkaplerza, sporządzonego według widzenia, zaczęła się szybko rozszerzać. W 1671 roku papieża Klemensa X nadał odpusty i przywileje niebieskiemu szkaplerzowi, a rozszerzył je Klemens XI w 1710 roku. W 1856 roku papież Pius IX wydał dekret, na mocy którego noszący szkaplerz mogli zyskiwać odpusty zupełne gdziekolwiek i kiedykolwiek pod warunkiem bycia w stanie łaski uświecającej, jeśli odmówią 6 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu w intencjach Ojca świętego. Niebieski Szkaplerz, zwany też Szkaplerzem Teatynów, nosił bł. ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912), wielki apostoł trzeźwości, założyciel Michalitów. Założył go będąc klerykiem, a później z pomocą swojego brata Władysława, adwokata, uzyskał władzę nakładania go. Bł. Bronisław w jedynym ze swoich listów tak o tym pisał: „Obaj mieliśmy wielkie nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia. Gdy Władysław w r. 1867 był we Włoszech, wyrobił mi z własnego popędu w Rzymie przywilej wkładania szkaplerza Niepokalanego Poczęcia”. Na podstawie: https://padrimariani.org/niebieski-szkaplerz/ Ks. B. Markiewicz „Zapiski dotyczące życia wewnętrznego”, Kraków 1980

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane