signum magnum
signum magnum

Fundacja “Signum Magnum” została założona w 1991 r. , aby pomagać dzieciom, chroniąc je przed różnorodnymi uzależnieniami i wspierać rodziców w procesie wychowywania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. Zapraszamy do włączenia się. Wspólnie możemy uczynić wiele dobra dla innych, zwłaszcza dla dzieci. Dajmy im nadzieję, uczyńmy świat lepszym. Czekamy na Twoje pomysły i inicjatywy. Dołącz do nas lub pomóż finansowo, czy też w inny sposób.

Wiadomości

Aktualności
trzezwi-i-wolni-w-kosciele-jesienna-sesja-w-bydgoszczy

Trzeźwi i wolni w Kościele - Jesienna Sesja AT w Bydgoszczy

2022-09-21

Jesienna Sesja Apostolstwa Trzeźwości odbyła się w dniach 19-20 września br. w Bydgoszczy, dzięki gościnności Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka, Caritasu Diecezji Bydgoskiej i gorliwości diecezjalnego duszpasterza trzeźwości O. Mirosława Zabrockiego CSSp. Całości przewodniczył Bp Tadeusz Bronakowski, który jest odpowiedzialny za Zespół  KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Wielką radością dla uczestników była również obecność członka Zespołu Abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. Na spotkanie, któremu przyświecało hasło „Trzeźwi i wolni w Kościele”, przybyło około 70 osób z całej Polski, a wśród nich członkowie i konsultorzy Zespołu, diecezjalni duszpasterze i zakonni referenci trzeźwości, oraz świeccy apostołowie trzeźwości i zaproszeni goście. W pierwszym dniu Sesji, podczas obrad Zespołu zaakceptowano hasło nowego roku pracy w Apostolstwie Trzeźwości. Brzmi ono: „Ku trzeźwości z Kościołem”. Omówiono problemy i bieżące sprawy organizacyjne. O 15.00 uczestnicy odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a po modlitwie zebranych przywitał Bp Krzysztof Włodarczyk. Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. ATiOU, w swoim wystąpieniu wyjaśnił, jak rozumieć odpowiedzialność Kościoła za trzeźwość narodu. Powiedział między innymi, że jednym z najważniejszych motywów pracy trzeźwościowej podejmowanej od wieków przez Kościół, jest troska o wolność wewnętrzną każdego człowieka. W tym dniu wysłuchano dwóch wykładów, a mianowicie dra Bohdana T. Woronowicza na temat społecznych konsekwencji zaburzeń związanych z piciem alkoholu i dr Agnieszki Muzyk o odpowiedzialności samorządu lokalnego za trzeźwość. W nawiązaniu do wykładów odbyła się dyskusja. Uczestnicy mieli także okazję do wymiany doświadczeń z pracy trzeźwościowej w swoich diecezjach i różnych wspólnotach. O godz. 20.00 w kościele ojców jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił Abp Adam Szal. W swoim słowie zachęcał do trwania w Świetle, którym jest Chrystus i do świadectwa o Nim we współczesnym świecie. Pierwszy dzień Sesji Jesiennej AT zakończył Apel Jasnogórski. Kolejny dzień spotkania, wtorek 20 września, rozpoczęła Msza święta w Katedrze Bydgoskiej pw. św. Marcina i Mikołaja. Katedra jest też Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Bp Krzysztof Włodarczyk. Podkreślił, że trzeźwość jest miłością, a Krzyż Chrystusa jest logiem Miłości. Właśnie pod Krzyżem pytamy, co możemy ofiarować innym. Do wczesnych godzin popołudniowych wysłuchano trzech wykładów:  prof. dra hab. Krzysztofa Wojcieszka na temat: Ekonomiczne skutki używania napojów alkoholowych; ks. dra hab. Piotra Kulbackiego: Narodowy Program Trzeźwości - kluczowa rola parafii w kształtowaniu trzeźwej obyczajowości, a także ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka: Uzależnienia chemiczne i od zachowań w nauczaniu Kościoła. Ciekawe wykłady zwieńczyła  dyskusja. O. Oskar Puszkiewicz ofm przedstawił sprawy bieżące i nakreślił podział zadań na przyszły rok pracy w ATiOU. Na zakończenie Sesji obecni Księża Biskupi skierowali do uczestników swoje słowo i udzielili pasterskiego błogosławieństwa.

Aktualności
apel-zespolu-kep-ds-apostolstwa-trzezwosci-i-osob-uzaleznionych-na-sierpien-miesiac-abstynencji-2022

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2022

2022-07-25

„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło w obecnym roku inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin. W świetle tego przesłania podejmujemy temat reklamy alkoholu, wszechobecnej w naszym życiu publicznym. Jest to poważny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania.  Ocena aktualnych problemów alkoholowych Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym znalazła się gorzka ocena obecnej sytuacji: nauka mówi jasno, że alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych substancji dla zdrowia indywidualnego i społecznego. Mimo to jego sprzedaż i promocja są słabiej regulowane, niż w przypadku innych substancji psychoaktywnych. Tymczasem na świecie aż 13,5 proc. wszystkich zgonów osób w wieku 20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu. Tak wiele mówimy o inflacji, o rosnących cenach i trudnościach w domowych budżetach. A mimo to, co roku Polacy są w stanie wydać na alkohol ok. 40 mld złotych. To równowartość 2/3 wydatków polskiego budżetu na obronność, a zdecydowanie więcej, niż w Polsce wydaje się na naukę i szkolnictwo wyższe.  Wpływ reklamy alkoholu na życie społeczne Gdy rozumiemy, jak wielka jest skala wydatków alkoholowych, łatwiej nam pojąć, dlaczego producenci tak wiele inwestują w reklamę. W ciągu roku tylko producenci piwa wydają na reklamy kilkaset milionów złotych. Te ogromne środki przeznacza się na tworzenie fałszywego obrazu alkoholu, jako niezbędnego i niezwykle atrakcyjnego elementu ludzkiego życia. Obecnie reklama alkoholu to nie tylko telewizja, prasa czy radio. Pojawiają się coraz to nowe formy przyzwyczajania ludzi do picia. Marki alkoholowe sponsorują wydarzenia sportowe i artystyczne. Celują przede wszystkim tam, gdzie koncentruje się uwaga i emocje młodych ludzi. Łączą alkohol z radością, wolnym czasem, letnim wypoczynkiem, ale też silnymi emocjonalnie chwilami, jak wspólny mecz na stadionie czy uczestnictwo w dużym festiwalu muzycznym. Coraz większym polem działania producentów są też media społecznościowe. W filmikach i zdjęciach tworzonych przez tzw. influencerów często pojawiają się jawne lub zakamuflowane formy promowania alkoholu. Reklama w internecie i na platformach cyfrowych jest szczególnie niebezpieczna. Opiera się bowiem na precyzyjnej analizie danych o użytkownikach, dzięki czemu można wyświetlać im takie formy promocji, które mają największą szansę wpłynąć na ich zachowania.  Groźnym trendem w marketingu jest promowanie napojów bezalkoholowych. Napoje te mają tych samych producentów i niemal identyczne nazwy i opakowania jak ich alkoholowe odpowiedniki. W ten sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza młodych odbiorców, do logotypów, marek i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując alkoholu. Należy pamiętać, że napój określany jako bezalkoholowy w rzeczywistości może posiadać do 0,5% alkoholu.             Reklamy pokazują świat atrakcyjny, ale gruntownie fałszywy. Widzimy w nich młodych, przebojowych, uśmiechniętych ludzi, radośnie spędzających czas w gronie przyjaciół. Czujemy wspaniałą atmosferę przyjaźni i dobrej zabawy. Alkohol to znak ich wysokiego statusu, udanego życia, znak akceptacji przez przyjaciół i umiejętności doskonałego spędzania wolnego czasu. Alkohol jest w nich ważnym elementem wspaniałych przygód w górach lub na morzu. To znak siły, odwagi, wytrzymałości i prawdziwego męstwa.  Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, gdy zestawimy je z rzeczywistymi sytuacjami codziennego życia. Jakże często docierają do nas informacje o dzieciach zaniedbywanych czy nawet katowanych przez pijanych rodziców. Informacje o nietrzeźwych osobach, które są ofiarami lub sprawcami wielu tragicznych wypadków. Dlaczego tych obrazów nie widzimy w reklamach? Dlaczego mówi się o alkoholu, jako źródle radości, a nie mówi się prawdy, że to także źródło bólu i cierpienia, źródło samotności i poniżenia? Dlaczego reklamodawcy pokazują tylko rozpromienione twarze pijących, a nie pokazują zapłakanych oczu ich ofiar? Dlaczego pokazywani są aktorzy odgrywający ludzi sukcesu, a nie widać autentycznych twarzy młodych, którzy przez alkohol zmarnowali talenty i zaprzepaścili pomyślną przyszłość? Podobnych zestawień można przywołać bardzo wiele. Musimy przeciwko takim zakłamaniom protestować. Głośno wypowiedzieć nasz sprzeciw wobec manipulacji zwłaszcza najmłodszymi. Nie możemy pozwolić na promowanie wizji świata, w której alkohol jest jedynie pozytywnym zjawiskiem, z którym nie wiążą się żadne niebezpieczeństwa. Reklama alkoholu jest niemoralna. Występuje w niej nagminne posługiwanie się kłamstwem i ukrywanie prawdy o rzeczywistym działaniu alkoholu, a także o skutkach jego nadużywania.  Ochrona narodu, zwłaszcza młodego pokolenia, przed szkodliwym wpływem reklamy alkoholu Reklama alkoholu wywiera ogromny wpływ na inicjację alkoholową młodych Polaków i systematyczne sięganie po trunki, głównie po piwo. W Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu Światowej Organizacji Zdrowia, którą przyjęto w 1995 roku, znajduje się ważne stwierdzenie: „Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w środowisku chronionym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, i powinni być chronieni przed promowaniem napojów alkoholowych”. Ochrona młodego pokolenia przed zgubnymi skutkami reklamy alkoholu jest obowiązkiem instytucji państwowych i samorządowych. One powinny poświęcać odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie na promocję piękna życia bez alkoholu. Odpowiedzialni za Ojczyznę muszą podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy w większości opowiadają się za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa. Powtórzmy za bł. ks. Bronisławem Markiewiczem: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”. Te słowa są wciąż aktualne. Są skierowane do wszystkich bez wyjątku dorosłych, ale zwłaszcza do rodziców i wychowawców. Te słowa wskazują na wielką naszą odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia w cnocie trzeźwości. Tylko na fundamencie trzeźwości można budować silną, bogatą i wolną Ojczyznę. Aby tak było, musi zjednoczyć nas wspólna troska o trzeźwość narodu.  Troska Kościoła o trzeźwość narodu Warto promować postawę licznych kapłanów, biskupów, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, a także świeckich działaczy i członków ruchów trzeźwościowych, dzięki którym jeszcze nie przegraliśmy tej wielkiej walki o trzeźwość narodu. Nie wolno tej ogromnej pracy lekceważyć. Nie wolno jej umniejszać. Nie wolno jej zbywać milczeniem. Trzeba o niej mówić głośno i zdecydowanie. Co stałoby się z Polską, gdyby nie ofiarna praca Kościoła, który od wieków zajmuje się tym zagadnieniem? Przypomnijmy, że napoje alkoholowe nie są zwykłym towarem. Naukowcy dowodzą, że każda ilość alkoholu jest niebezpieczna dla naszego organizmu. Narodowy Program Trzeźwości podkreśla, że regulacje prawne na poziomie centralnym są niezbędne dla osiągnięcia trzeźwości narodu. Konieczna jest oprócz likwidacji reklamy redukcja liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a rynek alkoholowy powinien być regulowany za pomocą cen i polityki fiskalnej. Jest to sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu dramatycznie rośnie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia na głowę każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu. Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że „Troska o trzeźwość, to Polska racja stanu”. Prosimy rodziny, by były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe i państwowe miejscami autentycznej troski o dobro narodu.  Cenny dar dobrowolnej abstynencji Tym, którzy nie rozumieją w pełni inicjatywy „abstynenckiego sierpnia”, podjętej przed laty przez pasterzy Kościoła z inicjatywy bł. Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej sytuacji. W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu. Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę. Za ten niezwykle cenny dar z całego serca dziękuję. Pamiętajmy zawsze o nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał do troski o trzeźwość narodu i jak sam podkreślał, był „szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie – zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: „Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu”.             Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.  Bp Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych  Materiał do wykorzystania duszpasterskiego w XVIII Niedzielę Zwykłą, 31 lipca 2022 r. Plakat w zakładce "Materiały do pobrania"

Czytelnia
jestesmy-poslani-w-pokoju-chrystusa-aby-budowac-trzezwa-i-wolna-polske

Jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, aby budować trzeźwą i wolną Polskę

2022-06-20

Tekst homilii bpa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych - 41. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę, 18 czerwca 2022: Czcigodni Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie! Drodzy Ojcowie, Drogie Siostry Zakonne! Umiłowani w Chrystusie Panu! Kochani Pielgrzymi! „Zdaje się, że na Jasnej Górze stoi owa Drabina o niebiosa wsparta, Jakubowa, Po której aniołowie wstępują i schodzą, Święte posły człowieka z Bogiem swoim godzą. Ci zbierają łzy, które niewinność wylewa, Lub komu je wyciśnie nędza nieszczęśliwa, Lecą z nimi do góry jednym oka mgnieniem, Gdzie je Maria litosnym swym cieszy imieniem”. W tym pięknym wierszu polski poeta Franciszek Karpiński zawarł niezwykłą prawdę o tym świętym miejscu. Jasna Góra ze swoim Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej łączy ziemię z niebem. Tutaj każdy pielgrzym może odnaleźć drabinę wspartą o niebiosa. Każda prośba może zostać wysłuchana. Każda łza osuszona. Każda radość pomnożona. Czują to wierni pielgrzymi, którzy od wieków tutaj przybywają. Przychodzą po to, aby w domu Maryi, Matki i Królowej, przedstawić Bogu swoje modlitwy i zaczerpnąć siły w drodze do nieba. Przybyliśmy dzisiaj i my, apostołowie trzeźwości z całej Ojczyzny. Przybyliśmy, jak co roku, aby modlić się o odnowę moralną narodu, aby prosić o dar trzeźwości dla każdej Polki i każdego Polaka. Chcemy także powierzyć Maryi swoje osobiste sprawy, troski naszych rodzin i wspólnot, a także prosić o rozwój apostolstwa trzeźwości. Jesteśmy tutaj, bo, jak mówił św. Jan Paweł II: „Tu, pod okiem Maryi, naszej Przewodniczki po drogach wolności, odzyskujemy wzrok duszy, odzyskujemy utraconą wewnętrzną wolność, powracamy z ciemności niewiary, naszych ludzkich skrępowań, do wewnętrznego uzdrowienia, przechodzimy z niewoli do wolności”. Księgi jasnogórskie, w których notowane są cuda i łaski zdziałane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, opisują niezwykłe zdarzenie. Otóż w połowie osiemnastego wieku z Jasnej Góry wracała stuosobowa pielgrzymka z Moraw. Kiedy płynęli przez Odrę promem, ten przechylił się i kilkudziesięciu pątników wpadło do głębokiej wody, a wielu z nich nie potrafiło pływać. Pozostali zaczęli wołać o ratunek dla tonących wzywając Jasnogórską Panią. Ich modlitwa została wysłuchana. Wszyscy pielgrzymi ocaleli. To cudowne zdarzenie może stać się symbolicznym obrazem trzeźwościowej posługi w naszej Ojczyźnie. Jako naród płyniemy przez wieki po wodach historii. Doświadczamy różnych niebezpieczeństw zewnętrznych i wewnętrznych. Niektóre zagrożenia powstają z naszej winy, z braku czujności i odpowiedzialności. Wielu naszych rodaków wpada w zdradliwy nurt rzeki pijaństwa czy innych nałogów i nie potrafi wydobyć się z niej o własnych siłach. Grozi im śmierć w odmętach zła. Czy mamy na to patrzeć bezczynnie? Czy mamy zwątpić oceniając po ludzku, że sytuacja jest bez wyjścia? Kochani pielgrzymi! Tutaj na Jasnej Górze szukamy ratunku u Tej, którą Bóg dał narodowi polskiemu ku pomocy w trudnych chwilach. Dał Ją ku obronie w różnych nieszczęściach, ale również w naszych codziennych, zwykłych zmaganiach. Jesteśmy świadomi zagrożeń współczesnego świata i tego, jak mocno oddziałują one na życie każdego z nas. Im więcej ludzi odchodzi od Boga, depcze Jego przykazania, tym mocniej doświadczamy panujących wokoło ciemności. Im głośniej słychać wołanie, że człowiek ma prawo robić, co chce i jak chce, tym więcej ludzi staje się niewolnikami źle pojmowanej i źle używanej wolności. Im mniej mądrej dyscypliny i stosowania ewangelicznych nauk, tym mniej prawdziwej wolności i miłości. Samotność, brak szczęścia, przegrane życie – to cena, którą płaci człowiek za mówienie Bogu „nie”. W domu Jasnogórskiej Pani uświadamiamy sobie szczególnie mocno, że jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, aby budować trzeźwą i wolną Polskę. To nasza misja. To nasze powołanie. To nasza służba Chrystusowi, Kościołowi świętemu i naszej Ojczyźnie. Jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa… Tegoroczne hasło apostolstwa trzeźwości składa się z dwóch ściśle ze sobą związanych prawd. Pierwsza prawda nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego i przypomina nam, że każdy chrześcijanin jest posłany, aby głosić Chrystusa. Słowa kończące Eucharystię: „Idźcie w pokoju Chrystusa” stanowią dla nas konkretne zadanie. Umocnieni Słowem Bożym, nakarmieni Ciałem Chrystusa mamy być Jego świadkami w każdym miejscu i w każdej sytuacji. Mamy to czynić w Jego pokoju. Co to konkretnie oznacza? Jezus daje nam pokój, jakiego świat dać nam nie może. To jest Jego wspaniały dar: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka!” (J 14, 27).  Pokoju Chrystusowego nie jest w stanie zniszczyć żaden dyktator, żadne wojsko, żaden zły człowiek. On trwa w sercu uczniów mimo nieraz bardzo trudnych okoliczności. Pokój Chrystusowy to duchowa pewność, że kochający Bóg jest blisko nas, że On wszystko wie i wszystko potrafi obrócić ku naszemu dobru. Bł. kardynał Stefan Wyszyński nauczał, że pokój „to nie są tylko slogany i słowa. To jest owoc wielkiej pracy, trudu i wysiłku, z którego powstaje ład i porządek, uznanie go w świecie, w Ojczyźnie, w rodzinie i w sercu. Pokój buduje się przez zachowanie Ewangelii Chrystusowej. Pokój nie jest tylko ozdobnym kwiatem, który rośnie na drzewie, czy sztucznym kwiatem z bibułki i celofanu. Pokój wyrasta z serca człowieka, z tego, co jest w jego duszy. A serce dopiero wtedy rodzi owoce pokoju, gdy żyje Ewangelią Chrystusową”. Kochani! Apostołowie trzeźwości są w sposób szczególny powołani do niesienia pokoju Chrystusa w otaczającym świecie. Pielęgnując cnotę trzeźwości w swoim codziennym życiu troszczą się, aby ich serca i serca bliźnich rodziły owoce pokoju. Dobrze wiemy, że pijaństwo i inne formy nietrzeźwości są źródłem wielkiego niepokoju, przemocy, niszczenia więzi międzyludzkich, a także relacji z Bogiem. Człowiek zniewolony niszczy siebie i innych. Zamiast jednoczyć, rozbija. Zamiast nieść pokój, niesie krzywdę, lęk i rozpacz. W sposób dramatyczny widać to zwłaszcza w rodzinach. Wiele z nich rozpada się właśnie z powodu nadużywania alkoholu przez któregoś z małżonków. Św. Maksymilian Maria Kolbe mawiał, że źródło niepokoju jest jedno. To „miłość własna uciekająca od krzyża”. Pomyślmy, jak często ludzie uciekając od codziennych krzyży sięgają po alkohol czy inne substancje bądź czynności pozwalające im łatwo zapomnieć o trudnościach. I zamiast zwycięstwa, ponoszą klęskę. Zamiast pokoju, doświadczają coraz większego niepokoju. Chrystusowego pokoju możemy doświadczyć tylko wtedy, gdy będziemy pielęgnować cnotę trzeźwości. Gdy wytrwale będziemy wypełniać ewangeliczny nakaz czuwania i odpowiedzialnego niesienia codziennych krzyży. A jeśli służymy sprawie trzeźwości, wtedy jesteśmy szczególnymi narzędziami Chrystusowego pokoju we współczesnym świecie. Umiłowani apostołowie trzeźwości! Jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, aby budować trzeźwą i wolną Polskę. Ojczyzna jest domem, który stale trzeba budować. Budować na skale, aby oparł się gwałtownym wichurom, groźnym burzom. Aby przetrwał każdą nawałnicę. Jesteśmy za to odpowiedzialni wszyscy, bez żadnego wyjątku. Od każdego z nas zależy, czy pokonamy panującą nietrzeźwość, czy zwyciężymy inne poważne wady narodowe. To tutaj na Jasnej Górze, 19 czerwca 1983 roku, św. Jan Paweł II wołał, że „Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza”. Te słowa naszego świętego Papieża muszą poruszyć nasze serca. Polski naród zginie, jeśli nadal panować w nim będzie pijaństwo! Jeśli brakować będzie trzeźwości w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach nauki i pracy, wtedy nasz dom ojczysty upadnie. Pozostaną tylko ruiny. Nasz dom ojczysty będzie piękny, mocny i bezpieczny, jeśli naród oczyści swego ducha. Jeśli współcześni Polacy i przyszłe pokolenia budować będą na fundamencie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Kochani! Zadanie budowy trzeźwej i wolnej Polski, nie należy do łatwych. Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych rodaków lekceważy zło nietrzeźwości. Wielu uważa pijaństwo za tradycję narodową, którą trzeba kultywować. Wielu zamiast stawiać znak równości między trzeźwością a wolnością, ten znak stawia między pijaństwem a rzekomą wolnością. Stąd różne ważne i konieczne inicjatywy, mające za cel ograniczenie dostępności alkoholu, spotykają się nieraz z dużym sprzeciwem. Bł. kard. Stefan Wyszyński mówiąc o sposobach walki z wadami narodowymi, w tym z pijaństwem, podkreślał, że „trzeba wywoływać zdecydowaną wolę życia w trzeźwości”. Mówił: „nasz wysiłek w tym kierunku trzeba wzmóc do tego stopnia, by nie dopuścić do rozkładu rodziny, a następnie sprawić, żeby trzeźwość stała się trwałą cechą naszej osobowości i trwałym składnikiem naszych obyczajów”. Zauważmy – ten wielki apostoł trzeźwości w strategii walki z pijaństwem najpierw każe nam spojrzeć na rodzinę. Pierwsze zadanie wymagające ogromnego wysiłku to budowanie jedności polskich rodzin. Dopiero na tym fundamencie może dokonać się wielka zmiana osobowości i obyczajów. Dopiero wtedy będziemy prawdziwie zdążać „ku trzeźwości Narodu”. Od wielu lat apostolstwo trzeźwości w Polsce podkreśla, że rodziny muszą stać się prawdziwymi szkołami trzeźwości. „To w domach rodzinnych powinna kształtować się trzeźwość indywidualna i społeczna. Rodziny od samego początku swojego istnienia muszą pielęgnować łatwość życia bez alkoholu. Jest to niezwykle ważne w wychowywaniu dzieci, które od najmłodszych lat niczym zwierciadła odbijają zachowania swoich rodziców. Gesty, czyny i słowa rodziców są dla nich najbardziej sugestywną lekcją. Gdy więc dzieci będą widzieć, że ich matki i ojcowie potrafią żyć bez alkoholu, będą ich naśladować. Jeżeli zaś będą obserwować rodziców upijających się, topiących w alkoholu problemy, jedynie w nim szukających odpoczynku i relaksu, to również w świadomości dzieci alkohol stanie się głównym sposobem radzenia sobie z trudami życia. Dlatego matki i ojcowie powinni często zadawać sobie pytanie: czy to, co robię, jest dobrym przykładem dla moich dzieci?” (List pasterski z 2012 r.) Kochani rodzice, uczestniczący w tej pielgrzymce! Dziękuję wam za wasz codzienny trud chrześcijańskiego wychowania dzieci. Za to, że dajecie im dobry przykład życia w trzeźwości, a zwłaszcza za praktykowanie jej szczególnej formy, jaką jest dobrowolna abstynencja. Pamiętajcie zawsze, że szczera więź z Bogiem i życie według Ewangelii chronią przed zagubieniem i szukaniem pocieszenia w alkoholu.  Oby nigdy w waszym życiu rodzinnym nie zabrakło miejsca dla Eucharystii, modlitwy i rozmowy o sprawach wiary. Pielęgnujcie kulturę rodzinnego przeżywania niedzieli oraz świąt i uroczystości. Kochani młodzi! Waszym zadaniem jest codzienna praca nad swoją trzeźwością. „Cieszcie się pięknem życia, które daje wam Bóg. Nie szukajcie wrażeń tam, gdzie możecie znaleźć jedynie rozczarowanie i dramaty. Nie ryzykujcie zdrowia i marzeń, które alkohol może wam odebrać” (List pasterski z 2012 r.). Nie ufajcie sprzedawcom fałszywych iluzji, przed którymi tak bardzo ostrzegał młodzież papież Franciszek podczas światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Kochani bracia kapłani i siostry zakonne! Wasza posługa jako diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości i zakonnych referentów trzeźwości jest niezwykle cenna. To w was znajdują oparcie ci, którzy wytrwale pracują nad odzyskaniem trzeźwości. Wspieracie także świeckich apostołów trzeźwości, którzy w różnych wspólnotach, bractwach i ruchach pielęgnują cnotę trzeźwości i służą pomocą bliźnim. Ale także, co ważne, dajecie piękne świadectwo życia wolnego od nałogów wobec dzieci i młodzieży. Z całego serca dziękuję za waszą służbę, za waszą wytrwałość i obecność tutaj na naszej corocznej pielgrzymce. Drodzy Pielgrzymi! Trwamy na modlitwie w domu Maryi, którą sam Jezus dał nam za Matkę przed swoją zbawczą śmiercią na krzyżu. Módlmy się wzajemnie za siebie, abyśmy dobrze służyli Bogu i bliźnim w tym pięknym, chociaż niełatwym dziele. Nigdy nie traćmy nadziei i ducha. Bł. Michał Kozal biskup i męczennik II Wojny Światowej mówił współwięźniom, że od przegranej militarnej bardziej przeraża go upadek ducha, bo „wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga”. Niech ta pielgrzymka będzie dla nas wielkim umocnieniem. W jednym z klasztorów we Francji wisi piękny obraz, będący niejako kontynuacją sceny z Kalwarii. Oto św. Jan Apostoł, umiłowany uczeń Jezusa, otwiera drzwi swojego domu i zaprasza Maryję, Matkę Jezusa i swoją, do domu. Niech ta scena będzie dla nas przesłaniem na czas naszego modlitewnego czuwania i modlitwy o odnowę moralną naszego narodu. Amen.

Czytelnia
jestesmy-przy-tobie-pamietamy-i-czuwamy-poslani-trzezwi-wolni

Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy! Posłani – trzeźwi – wolni!

2022-06-20

Tekst Apelu Jasnogórskiego wygłoszonego przez bpa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w czasie 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę: Maryjo, Matko nasza, Królowo Polski! Stajemy do Apelu w Twoim jasnogórskim domu. To święte miejsce, jak mówił bł. kardynał Stefan Wyszyński, jest „wewnętrznym spoidłem życia polskiego”. „Spoidłem”, czyli siłą, która jednoczy, która wiąże nas z Bogiem, z Kościołem świętym i z naszą Ojczyzną. Właśnie tutaj, na Jasnej Górze, w sposób szczególny doświadczamy, że należymy do Chrystusa i do Jego Kościoła, że należymy do Ciebie, Matko. Że jesteśmy synami i córkami polskiej ziemi. Ziemi, na której jesteś tak bardzo czczona i miłowana. Ziemi, która jest Tobie oddana na własność, a przez Ciebie Chrystusowi. Dokładnie 39 lat temu, 18 czerwca 1983 roku, św. Jan Paweł II mówił na Jasnej Górze, że „słowa Apelu są wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie umiłowani. Słowa te są zarazem wewnętrznym programem miłości. Określają one miłość nie wedle skali samego uczucia - ale wedle wewnętrznej postawy, jaką ona stanowi”. Dzisiaj na Twoją Matczyną miłość odpowiedzieli apostołowie trzeźwości, którzy przeżywają swoją 41. Ogólnopolską Pielgrzymkę w intencji odnowy moralnej narodu. Na Jasną Górę przybyli także po raz 37. członkowie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem bpa Stanisława Salaterskiego. Myślą przewodnią tego spotkania było hasło: „Ze świętymi przy Bożym Sercu”.  O łaski dla Straży Honorowej, sióstr wizytek i wszystkich chrześcijan, członkowie Arcybractwa prosili szczególnie za wstawiennictwem św. Franciszka Salezego, św. Joanny Franciszki de Chantal i św. Małgorzaty Marii Alacoque. Od nich pragną się uczyć, jak budować relacje przyjaźni z Bogiem, ale również uczyć się duchowej przyjaźni z innymi ludźmi. Królowo Polski! Jako Apostolstwo Trzeźwości prosimy Cię o przemianę każdego z nas, a także o przemianę naszych sióstr i braci rodaków. Pielgrzymi trud i swoje modlitwy ofiarujemy zwłaszcza za tych, którzy oddali się w niewolę pijaństwa i innych nałogów. Prosimy o odnowę moralną naszego narodu, bo jak przestrzegał Prymas Tysiąclecia: „naród pijany jest już powalony, zwyciężony, tak jak człowiek nietrzeźwy nie jest świadomy swej godności i gubi swoją wolność”.  Apostołowie trzeźwości pod Twoim, Królowo Polski, sztandarem walczą o to, aby naród polski był trzeźwy. Aby prosto i mocno stał na nogach, jak stajemy codziennie do Jasnogórskiego Apelu. Chcemy, aby cały naród trwał świadomie przed Tobą. Aby pamiętał o wszystkich zobowiązaniach płynących z Bożych przykazań i złożonych Tobie ślubowań. Aby pamiętał o swoich chrześcijańskich korzeniach. Aby pielęgnując cnotę trzeźwości nieustannie czuwał, zgodnie z przestrogą św. Piotra Apostoła: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!”. Taki jest nasz program miłości, który realizujemy w codziennym życiu. Taka jest nasza wewnętrzna postawa, o której umocnienie i rozwój pokornie Cię, Matko, prosimy. W tym roku apostolstwo trzeźwości w Polsce pracuje pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Zdajemy sobie sprawę, że wolna Polska to trzeźwa Polska. Takiej Polski, jako swojego Królestwa, chcesz Maryjo. Takiej Polski żąda od nas Jezus Chrystus. On sam nas posyła, byśmy budowali Ojczyznę i wszystko, co ją stanowi, na fundamencie wartości chrześcijańskich, a więc i na fundamencie cnoty trzeźwości. Apostołami trzeźwości musimy być wszyscy. To nie jest powołanie tylko wybranych. To zadanie dla wszystkich bez żadnego wyjątku. Prosimy Cię, Matko, aby każdy rodak był tego świadomy. To nasza odpowiedzialność, z której zdamy sprawę na Bożym sądzie. Posłani – trzeźwi – wolni. Te trzy słowa tak mocno są związane z trzema słowami Apelu Jasnogórskiego: jestem – pamiętam – czuwam! Na słowa Bożego posłania chcemy, Matko, odpowiedzieć, tak jak Ty odpowiedziałaś podczas Zwiastowania. Nasze fiat zawiera w sobie akceptację Bożej woli i gotowość Jej wypełnienia w każdej chwili życia. Aby tak się stało, Chrystus darzy nas swoim pokojem. On daje nam pewność, że nie jesteśmy sami i dzięki Jego łasce na pewno odniesiemy zwycięstwo. Zachowujemy więc pokój serca w różnych, nieraz bardzo trudnych sytuacjach. Także wtedy, gdy nasza troska o trzeźwość wywołuje u innych złość, agresję, lekceważenie czy niezrozumienie. Wytrwale dajemy świadectwo wobec świata, że trzeźwość jest piękna, że jest konieczna, aby wzrastać w człowieczeństwie, aby być prawdziwie wolnymi. Maryjo, błogosław naszym planom, naszym działaniom i codziennej służbie. Tak mocno leży nam na sercu sprawa dobrego wychowania młodego pokolenia. Na różne sposoby odciągane jest ono od Boga, od Kościoła, od tego, co wartościowe i piękne. Młodych Polaków niszczy tak bardzo wszechobecna, amoralna reklama alkoholu. Czy możemy się godzić, aby była ona legalna? Nasza Matko, wspomóż nas w odważnej walce z tym, co demoralizuje młodych, którzy przecież już niedługo mają decydować o losach Polski, czyli Twego królestwa. Uproś rodzicom mądrą miłość do swoich dzieci. Niech je skutecznie chronią przed złem. Niech zawsze dają im przykład trzeźwego, wolnego życia. Uproś młodym wolę wytrwania w dobrym. Niech nie ulegają podszeptom współczesnych manipulatorów, którym nie zależy na ich rozwoju, a jedynie chcą czerpać z nich coraz większe zyski. Wspieraj kapłanów, braci i siostry zakonne, aby ofiarnie budowali królestwo Boże w naszej Ojczyźnie i troszczyli się o trzeźwość narodu. Aby wiele osób konsekrowanych podjęło decyzję o dobrowolnej abstynencji od alkoholu w duchu wynagrodzenia za grzechy pijaństwa. Daj liderom społecznym zrozumienie wagi troski o trzeźwość narodu. Niech się nie lękają! Niech podejmą odważne decyzje chroniące społeczeństwo, zwłaszcza młodych, przed nałogami. Króluj, Maryjo, w naszych sercach! Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy! Posłani – trzeźwi – wolni. Amen.    

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane