signum magnum
signum magnum

Kontakt

Fundacja "Signum Magnum"

ul. Sołtysia 87
40-748 Katowice
tel. 601 49 59 10

mail: promyk.jutrzenki@gmail.com
signumm@gmail.com

NIP: 642-000-09-32
KRS: 0000043084

Nr konta: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314

Sposób reprezentacji: mgr Małgorzata Sojka - prezes Fundacji

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane