signum magnum
signum magnum

2022-06-20

Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy! Posłani – trzeźwi – wolni!

Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy! Posłani – trzeźwi – wolni!

Tekst Apelu Jasnogórskiego wygłoszonego przez bpa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych w czasie 41. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę:

Maryjo, Matko nasza, Królowo Polski!

Stajemy do Apelu w Twoim jasnogórskim domu. To święte miejsce, jak mówił bł. kardynał Stefan Wyszyński, jest „wewnętrznym spoidłem życia polskiego”. „Spoidłem”, czyli siłą, która jednoczy, która wiąże nas z Bogiem, z Kościołem świętym i z naszą Ojczyzną.

Właśnie tutaj, na Jasnej Górze, w sposób szczególny doświadczamy, że należymy do Chrystusa i do Jego Kościoła, że należymy do Ciebie, Matko. Że jesteśmy synami i córkami polskiej ziemi. Ziemi, na której jesteś tak bardzo czczona i miłowana. Ziemi, która jest Tobie oddana na własność, a przez Ciebie Chrystusowi.

Dokładnie 39 lat temu, 18 czerwca 1983 roku, św. Jan Paweł II mówił na Jasnej Górze, że „słowa Apelu są wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie umiłowani. Słowa te są zarazem wewnętrznym programem miłości. Określają one miłość nie wedle skali samego uczucia - ale wedle wewnętrznej postawy, jaką ona stanowi”.

Dzisiaj na Twoją Matczyną miłość odpowiedzieli apostołowie trzeźwości, którzy przeżywają swoją 41. Ogólnopolską Pielgrzymkę w intencji odnowy moralnej narodu. Na Jasną Górę przybyli także po raz 37. członkowie Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem bpa Stanisława Salaterskiego. Myślą przewodnią tego spotkania było hasło: „Ze świętymi przy Bożym Sercu”.  O łaski dla Straży Honorowej, sióstr wizytek i wszystkich chrześcijan, członkowie Arcybractwa prosili szczególnie za wstawiennictwem św. Franciszka Salezego, św. Joanny Franciszki de Chantal i św. Małgorzaty Marii Alacoque. Od nich pragną się uczyć, jak budować relacje przyjaźni z Bogiem, ale również uczyć się duchowej przyjaźni z innymi ludźmi.

Królowo Polski! Jako Apostolstwo Trzeźwości prosimy Cię o przemianę każdego z nas, a także o przemianę naszych sióstr i braci rodaków. Pielgrzymi trud i swoje modlitwy ofiarujemy zwłaszcza za tych, którzy oddali się w niewolę pijaństwa i innych nałogów.

Prosimy o odnowę moralną naszego narodu, bo jak przestrzegał Prymas Tysiąclecia: „naród pijany jest już powalony, zwyciężony, tak jak człowiek nietrzeźwy nie jest świadomy swej godności i gubi swoją wolność”.  Apostołowie trzeźwości pod Twoim, Królowo Polski, sztandarem walczą o to, aby naród polski był trzeźwy. Aby prosto i mocno stał na nogach, jak stajemy codziennie do Jasnogórskiego Apelu. Chcemy, aby cały naród trwał świadomie przed Tobą. Aby pamiętał o wszystkich zobowiązaniach płynących z Bożych przykazań i złożonych Tobie ślubowań. Aby pamiętał o swoich chrześcijańskich korzeniach. Aby pielęgnując cnotę trzeźwości nieustannie czuwał, zgodnie z przestrogą św. Piotra Apostoła: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!”.

Taki jest nasz program miłości, który realizujemy w codziennym życiu. Taka jest nasza wewnętrzna postawa, o której umocnienie i rozwój pokornie Cię, Matko, prosimy.

W tym roku apostolstwo trzeźwości w Polsce pracuje pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Zdajemy sobie sprawę, że wolna Polska to trzeźwa Polska. Takiej Polski, jako swojego Królestwa, chcesz Maryjo. Takiej Polski żąda od nas Jezus Chrystus. On sam nas posyła, byśmy budowali Ojczyznę i wszystko, co ją stanowi, na fundamencie wartości chrześcijańskich, a więc i na fundamencie cnoty trzeźwości.

Apostołami trzeźwości musimy być wszyscy. To nie jest powołanie tylko wybranych. To zadanie dla wszystkich bez żadnego wyjątku. Prosimy Cię, Matko, aby każdy rodak był tego świadomy. To nasza odpowiedzialność, z której zdamy sprawę na Bożym sądzie.

Posłani – trzeźwi – wolni. Te trzy słowa tak mocno są związane z trzema słowami Apelu Jasnogórskiego: jestem – pamiętam – czuwam!

Na słowa Bożego posłania chcemy, Matko, odpowiedzieć, tak jak Ty odpowiedziałaś podczas Zwiastowania. Nasze fiat zawiera w sobie akceptację Bożej woli i gotowość Jej wypełnienia w każdej chwili życia. Aby tak się stało, Chrystus darzy nas swoim pokojem. On daje nam pewność, że nie jesteśmy sami i dzięki Jego łasce na pewno odniesiemy zwycięstwo. Zachowujemy więc pokój serca w różnych, nieraz bardzo trudnych sytuacjach. Także wtedy, gdy nasza troska o trzeźwość wywołuje u innych złość, agresję, lekceważenie czy niezrozumienie. Wytrwale dajemy świadectwo wobec świata, że trzeźwość jest piękna, że jest konieczna, aby wzrastać w człowieczeństwie, aby być prawdziwie wolnymi.

Maryjo, błogosław naszym planom, naszym działaniom i codziennej służbie. Tak mocno leży nam na sercu sprawa dobrego wychowania młodego pokolenia. Na różne sposoby odciągane jest ono od Boga, od Kościoła, od tego, co wartościowe i piękne. Młodych Polaków niszczy tak bardzo wszechobecna, amoralna reklama alkoholu. Czy możemy się godzić, aby była ona legalna?

Nasza Matko, wspomóż nas w odważnej walce z tym, co demoralizuje młodych, którzy przecież już niedługo mają decydować o losach Polski, czyli Twego królestwa.

Uproś rodzicom mądrą miłość do swoich dzieci. Niech je skutecznie chronią przed złem. Niech zawsze dają im przykład trzeźwego, wolnego życia.

Uproś młodym wolę wytrwania w dobrym. Niech nie ulegają podszeptom współczesnych manipulatorów, którym nie zależy na ich rozwoju, a jedynie chcą czerpać z nich coraz większe zyski.

Wspieraj kapłanów, braci i siostry zakonne, aby ofiarnie budowali królestwo Boże w naszej Ojczyźnie i troszczyli się o trzeźwość narodu. Aby wiele osób konsekrowanych podjęło decyzję o dobrowolnej abstynencji od alkoholu w duchu wynagrodzenia za grzechy pijaństwa.

Daj liderom społecznym zrozumienie wagi troski o trzeźwość narodu. Niech się nie lękają! Niech podejmą odważne decyzje chroniące społeczeństwo, zwłaszcza młodych, przed nałogami.

Króluj, Maryjo, w naszych sercach! Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy i czuwamy! Posłani – trzeźwi – wolni. Amen.

 

 

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane