signum magnum
signum magnum

2021-01-29

VADEMECUM APOSTOŁA TRZEŹWOŚCI 2021

VADEMECUM APOSTOŁA TRZEŹWOŚCI 2021

TRZEŹWOŚCIĄ POKONYWAĆ KRYZYS.

Z radością informujemy, że ukazało się Vademecum Apostoła Trzeźwości na 2021 "Trzeźwością pokonywać kryzys".

Publikacja jest przekazywana do polskich parafii jako pomoc duszpasterska Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwosci i Osób Uzależnionych dla kapłanów w działalności abstynenckiej i trzeźwościowej. Apostoł Trzeźwości stanowi też cenną pomoc dla wszystkich, którzy działają na tym polu w naszej Ojczyźnie.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane