signum magnum
signum magnum

2021-02-28

Apostoł Trzeźwości 2021

Apostoł Trzeźwości 2021

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane