signum magnum
signum magnum

2019-05-06

Zadania pomocowe realizowane przez naszą Fundację

Zadania pomocowe realizowane przez naszą Fundację

Fundacja "Signum Magnum" od prawie 30 lat działa na rzecz ochrony, zwłaszcza dzieci, przed różnymi rodzajami uzależnień. Spośród realizowanych zadań pomocowych należy wymienić:

  • prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Rybniku w latach 1991-2010;
  • prowadzenie noclegowni dla dzieci i domu dziecka w Rybniku w latach 1994-2006;
  • prowadzenie punktu konsultacyjno-doradczego świadczącego pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym z poradami prawnymi;
  • redagowanie i wydawanie pozycji książkowych z dziedziny profilaktyki i ochrony trzeźwości (m.in. coroczne Vademecum Apostoła Trzeźwości);
  • redagowanie i wydawanie czasopism dla dzieci i dorosłych - "Promyk Jutrzenki" i "Zwycięstwo Niepokalanej";
  • współpraca z Zespołem KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy organizacji konferencji, sympozjów, pielgrzymek trzeźwościowych;
  • współorganizacja Narodowego Kongresu Trzeźwości 2017.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane