signum magnum
signum magnum

Oskar Józef Puszkiewicz ofm 2021-11-09

Nie lękajcie się! Niepokalana zwycieża!

Nie lękajcie się! Niepokalana zwycieża!

Wiele wizerunków Matki Bożej ukazuje Ją, jak depcze głowę węża. Wąż jest wyobrażeniem i symbolem zbuntowanego anioła, którego nazywamy szatanem lub diabłem. W Piśmie świętym, w Księdze Rodzaju zapisane są słowa Pana Boga: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej; ono zmiażdży ci głowę…” (Rdz 3,15).

Do potomstwa Matki Najświętszej ludzie zostają włączeni przez chrzest święty. Maryja, Matka wierzących, miażdży głowę szatana, czyli niweczy wszelkie jego kłamstwa, złe zamiary. Gdy Matka Najświętsza objawiała św. Katarzynie Labouré Cudowny Medalik, ukazała się jako depcząca swymi stopami węża. W Lourdes, w czasie jednego z objawień, Bernadetta odczuła jakby niepokój, lęk i usłyszała głosy: „Uciekaj, uciekaj stąd!”. Matka Boża zmarszczyła wtedy brwi i nastała cisza. Bernadetta zrozumiała, że to szatan chciał wywołać u niej lęk, a Matka Boża odpędziła go.

Szatan próbuje wywołać lęk, który uniemożliwia nam zwyczajne myślenie i działanie. Zły duch chce, abyśmy stali się bezradni i nie podejmowali dla Pana Boga żadnych dobrych czynów. Dobrą jest rzeczą postanowić, że będzie się codziennie odmawiać różaniec, podejmować ofiary za grzeszników, że nie będzie się próbować pić alkoholu i palić papierosów oraz że będzie się dawać przykład skromności w mówieniu, w patrzeniu i ubieraniu się. Szatan będzie wzbudzał lęk przed takim zobowiązaniem. Będzie nam się wydawać, że jesteśmy za słabi. Szatan, gdy widzi, że ktoś chce oddać się Niepokalanej, być Jej dzieckiem i dla Niej pracować, aby w ten sposób ratować niewolników grzechu, to wówczas się wścieka i próbuje go przestraszyć. W czasie objawień chciał wystraszyć Bernadetkę, bo wiedział, że to miejsce przyniesie wiele chwały Panu Bogu.

Jeśli zdecydowaliście się należeć do Dziecięcej Krucjaty, to sprawiłyście Niepokalanej i Jej Aniołom w niebie wiele radości. Ona pomoże Wam odnosić zwycięstwo nad złem. Będzie dokonywać się dużo dobra w świecie i w ten sposób Pan Bóg będzie uwielbiony. Pomimo, że diabeł „jak lew ryczący będzie krążył, szukając, kogo by pożreć” (por. 1P 5, 8), to nie stanie się Wam nic złego, bo Niepokalana jest potęgą, która go niszczy. Tak od dawna zapowiedział Pan Bóg, że „Ona zmiażdży mu głowę”. Dlatego w Dziecięcej Krucjacie zawołaniem i pozdrowieniem jest: „Nie lękajcie się! Niepokalana zwycięża!”.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane