signum magnum
signum magnum

2021-11-23

MODLITWY Z OBJAWIEŃ FATIMSKICH

MODLITWY Z OBJAWIEŃ FATIMSKICH
  1. Pomiędzy poszczególnymi tajemnicami Różańca, po „Chwała Ojcu”:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

  1. Akt strzelisty:

Boże mój, kocham Cię z wdzięczności za wszystkie łaski, jakimi mnie obdarzyłeś. O Jezu, kocham Ciebie! Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem!

  1. Wzbudzenie intencji ofiarowania dobrych uczynków:

O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników, za Ojca świętego i na zadośćuczynienie za grzechy, które obrażają Niepokalane Serce Maryi.

  1. Modlitwy Anioła do częstego odmawiania:

Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za grzechy, które Go obrażają.

Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.

Zaczerpnięto z książki:

O. Oskar Józef Puszkiewicz OFM, Serce Niepokalanej schronieniem i drogą, Wyd. Fundacji „Signum Magnum”, Katowice 2019.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane