signum magnum
signum magnum

Oskar Józef Puszkiewicz ofm 2021-11-09

DZIECIĘCA KRUCJATA NIEPOKALANEJ SZANSĄ ODNOWY DUCHOWEJ

DZIECIĘCA KRUCJATA NIEPOKALANEJ SZANSĄ ODNOWY DUCHOWEJ

Co to jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej?

Jest to ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim. Istotą przynależności do Krucjaty jest realizacja w codziennym życiu programu opartego na czterech podstawowych wartościach: MODLITWA, OFIARA, WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ I SKROMNOŚĆ.

Program Krucjaty mogą wypełniać członkowie istniejących w danej parafii grup dziecięcych, jak np. Oazy Dzieci Bożych, Dzieci Maryi, Rycerzy Niepokalanej i innych, a także dzieci, które nie uczestniczą w życiu żadnej grupy. Dziecięca Krucjata Niepokalanej powinna przeniknąć wszystkie parafialne wspólnoty, zjednoczyć je na polu działalności trzeźwościowej, a także zachęcić dzieci niezrzeszone do pracy apostolskiej i zapewnić im odpowiednią formację. Ruch spełnia funkcję profilaktyczną względem zjawisk patologii życia społecznego, czyli chroni dzieci przed różnymi uzależnieniami, zwłaszcza od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także przed uzależnieniami behawioralnymi.

Kto może zostać członkiem ruchu?

Członkiem może być dziecko, które przyjęło Pierwszą Komunię Świętą i przez pięć kolejnych miesięcy przygotowywało się do złożenia uroczystego postanowienia, w czasie którego zobowiązuje się przez jeden rok odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca, składać codziennie jakąś ofiarę za grzeszników, dbać o skromność, czystość serca, być apostołem trzeźwości, to znaczy nie palić tytoniu, nie używać napojów alkoholowych i innych środków odurzających i zachęcać do takiego świadectwa innych.

Dziecko wyraża także pragnienie uczestniczenia w każdą pierwszą sobotę miesiąca we Mszy świętej i przystąpienia do Komunii świętej w intencji nawrócenia grzeszników. Uroczyste postanowienie odnawiane jest co roku.

Jaką rolę w życiu dziecka spełnia zobowiązanie podjęte przy przystąpieniu do Krucjaty?

Prawy charakter może zostać ukształtowany jedynie poprzez wytrwałą pracę nad sobą. Do niej to właśnie należy wdrażać dzieci już od najmłodszych lat. Dziecko, które zostało przygotowane do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, potrafi odróżnić dobro od zła, ma świadomość grzechu i dlatego może korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a także sakramentu Eucharystii na tych samych zasadach, co osoba dorosła. Wypełnianie postanowień Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej nie jest niczym innym, jak codzienną pracą nad sobą, aby być dobrym chrześcijaninem i spełniać Boże przykazania, zgodnie z przyrzeczeniami złożonymi w sakramencie chrztu świętego.

Należy tutaj powiedzieć również, że przystąpienie do Krucjaty jest odpowiedzią dziecka na wezwanie Matki Bożej, które skierowała w Fatimie do Hiacynty, Łucji i Franciszka. To wezwanie do modlitwy różańcowej, składania ofiar w intencji grzeszników i czynienia pokuty jest wciąż aktualne. Podobne wezwanie z podkreśleniem sprawy trzeźwości usłyszały dzieci w czasie zjawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.

Na czym polega praca z dziećmi należącymi do Krucjaty Niepokalanej?

Praca formacyjna z dziećmi odbywa się poprzez comiesięczne spotkania Krucjaty, w których stałym punktem jest konferencja i modlitwa. Spotkania prowadzą parafialni opiekunowie Krucjaty Niepokalanej. Dobrze jest, aby w spotkaniu tym brali udział liderzy wszystkich wspólnot parafialnych, do których należą członkowie Krucjaty. Dzieciom wskazuje się konkretne sposoby pracy nad sobą, metody apostolstwa w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, podaje się też wzory do naśladowania zwracając szczególną uwagę na przykład Dzieci Fatimskich.

Ważną rolę w wypełnianiu postanowień krucjatowych przez dzieci spełniają osoby dorosłe. Mogą one włączyć się w to dzieło poprzez podjęcie zobowiązania, że raz w miesiącu, w określonym dniu, odmówią jedną część Różańca świętego w intencji trzeźwości młodego pokolenia.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane