signum magnum
signum magnum

2019-05-24

Ukochana Maryjo z Fatimy

Ukochana Maryjo z Fatimy

Rozważanie Ojca Profesora Antoniego Jozafata Nowaka (zm. 2013), datowane na dzień 13 maja 2006 r. Ukazało się ono w VI tomie książki wydanej przez naszą Fundację pt. "Myśleć Chrystusem. Rozważania i zapiski".

Maryjo, tak bardzo troszczysz się o nas, przemawiasz, upominasz, wskazujesz drogę do nawrócenia. Kościół Święty przypatrzył się bardzo uważnie Twojemu Orędziu z Fatimy. Uchrystusowieni wierni pielgrzymują do Ciebie, prosząc
o opiekę. Okrutny dla chrześcijan był cały wiek XX. Ty doskonale wiesz, jak okrutnie traktuje człowieka już u samych początków wiek XXI. Powiedz, jak mamy zaradzić szerzącej się na różne sposoby patologii? Na jaką karę zasłużą sobie ci, którzy patologię prawnie propagują, ale również ci, którzy milczą, aby możnych tego świata nie urazić, a przecież powinni mówić. Twoje Radio i Twoja Telewizja są atakowane również przez tych, a może nade wszystko przez tych, którzy powinni z całą mocą zwracać uwagę na patologię polityków, bowiem ona przyczynia się do powstawania patologicznych struktur społecznych.
Ukochana Maryjo z Fatimy, przypatrz się naszym cierpieniom, ale i bezradności, lękowi przed władzą tych, którzy milczą, a powinni mówić. Maryjo Fatimska, daj nam moc do męczeństwa w Imię Twojego Syna. Prosimy Cię, rozpal
w nas miłość do Oblubienicy Twojego Syna. Ty jesteś Matką pokoju, Matką pięknej miłości, ale również Królową męczenników.
Jesteś wzorem człowieczeństwa, jesteś w pełni złączona z Twoim Synem, który od Ciebie otrzymał Ciało. Jesteś nieomylna w wierze. Proszę, bądź naszą pomocą. Pozwól, że będziemy odczuwali Twoją Matczyną opiekę.
Ty swoim Fiat sprowadziłaś Boga do historycznych wymiarów ludzkich. Wcielone Słowo jest kluczem, który otwiera księgi wszystkich tajemnic, tak Boskich, jak i ludzkich, i dlatego Ty prowadzisz nas do świętości. Kto Ciebie lekceważy, do kanonizacji nie dojdzie. Kto Ciebie lekceważy, ten zdradza Twojego Syna. Jan Paweł II był cały Twój, dlatego zdrada Twojego Syna była mu zupełnie obca. Dzisiaj mija 25 rocznica zamachu i uratowania Jana Pawła II. Ty uratowałaś go przed zbyt wczesną śmiercią. Zapewne już zanurzył się w Twoje objęcia i poznał sens historii własnej i Kościoła Świętego, którego był Piotrem.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane