signum magnum
signum magnum

2019-06-19

Jezu, idziemy dzisiaj z Tobą po ulicach naszego miasta

Jezu, idziemy dzisiaj z Tobą po ulicach naszego miasta

Oddałeś Siebie na sposób eucharystycznej obecności tylko i wyłącznie swojej Świętej Oblubienicy. Ona aktualizuje Twoją obecność mocą Ducha Świętego. Jesteś obecny w każdym nowym człowieku, który żyje Twoim Paschalnym Misterium. Współdziałasz w sposób szczególny w nowym człowieku, który nie stawia oporu Twojej Oblubienicy, bowiem Ona chrystoformizuje nowego człowieka, kształtuje w nim Twój obraz.

Tym, którzy Tobą żyją, Ciebie kochają, wszystko wychodzi na dobre. Przyjąć Ciebie jako Kierownika w życiu osobistym, znaczy doświadczać stale Twego Miłosierdzia. Ty dostarczasz bolesnego światła, dzięki któremu człowiek uchrystusowiony poznaje swoją miernotę i autentyczną grzeszność. Jesteś eucharystycznie pod skórą nowego człowieka, po to, by jego ciało stawało się ciałem Bożym. Mówimy codziennie Twoją modlitwę, którą nam dałeś i poleciłeś ją odmawiać. „Ojcze nasz” uczy, by ustawicznie poddawać wolę naszą woli Twego Ojca, aby ona stawała się w nas tak, jak stawała się w Tobie.

Jezu, idziemy dzisiaj z Tobą po ulicach naszego miasta, rozgrzej w nas wiarę mocą Twojego Ducha. Jesteś obecny eucharystycznie tylko w Ciele Mistycznym.

O. prof. Antoni Jozafat Nowak OFM 

"Myśleć Chrystusem". Rozważania i zapiski t. 4

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane