signum magnum
signum magnum

2022-12-08

Jedyna Niepokalana Zwiastunka Dobrej Nowiny

Jedyna Niepokalana Zwiastunka Dobrej Nowiny

Autorem rozważania na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest O. Prof. Antoni Jozafat Nowak OFM (+2013), wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Zwycięstwo Niepokalanej”. Był on wielkim czcicielem Maryi. Tekst ukazał się w tomie 4 „Myśleć Chrystusem. Rozważania i zapiski”, wydanym przez naszą Fundację w 2016 roku.

W Bogu nie ma następstwa. W Nim jest zawsze „teraz”, w Nim jest wszystko „naraz”. Człowiek nie potrafi wszystkiego „naraz” i „teraz” uchwycić ani zrozumieć. Dla człowieka konieczne jest następstwo czasu. W Bogu jest czas wieczny.

Jeżeli czas jest wieczny, wtedy w Jego Królestwie jest wieczny dynamizm rozwojowy. W Boskim „teraz” z Boskim „naraz” jest najwspanialszy dekret Chrystusa i Maryi. Dekret ten już istniał, zanim został przewidziany grzech. Osoba Boga – Słowo, łączy się w niepokalanym łonie Kobiety Niepokalanie Poczętej z naszą ludzką naturą. Słowo, Boska Osoba, przyjmuje ludzką naturę. Syn Boży, Jezus Chrystus, jest najdoskonalszym wzorem miłości stworzenia do Boga Trójosobowego. Z Nim jest Jego Niepokalana Matka. Ona dając Słowu ludzką naturę, przyczynia się do doskonałej więzi Stwórcy ze swoim stworzeniem.

Niepokalana, któż z ludzi potrafi wyrazić nieskończoną głębię Twojego piękna? Iluż to głęboko uduchowionych artystów słowa, pędzla, dłuta, próbowało unaocznić Twoje piękno! Jesteś im wdzięczna, chociaż doskonale wiesz, że ludzka twarz w wykrzywionym lustrze jest bardziej autentyczna od tego wysiłku artystów i mistyków, aby choć trochę Ciebie ukazać. Jesteś Niepokalanym Poczęciem w każdej komórce Twojego Ciała, w każdym drgnieniu i wymiarze duchowo–psychicznym. Jesteś Niepokalanym Poczęciem w Osobie. Jesteś jako Osoba Niepokalanym Poczęciem.

Racz przyjąć moją nieporadną miłość, na której zawsze są ślady mojej grzeszności. Ale dzięki Twojemu FIAT, Bóg – Miłość ukazał nam swoją cielesną bliskość. Bóg stał się bliski tylko poprzez Ciebie. Tobie zawdzięczam poznawanie Prawdziwego Boga. Tobie zawdzięczam poznanie tajemnicy Miłości. Tylko poprzez tak rozumianą Miłość poznaję wszystko poprawnie: Boga Trójosobowego, Ciebie, siebie, każdego człowieka, życie doczesne, i paschę, Jedyna Niepokalana Zwiastunko Dobrej Nowiny.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane