signum magnum
signum magnum

Oskar Józef Puszkiewicz ofm 2021-11-09

Inicjacja alkoholowa młodego pokolenia

Inicjacja alkoholowa młodego pokolenia

Jest rok 1966. „Przewodnik Katolicki” w jednym ze swoich artykułów przytacza wyniki badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Społecznych Komitetu Przeciwalkoholowego, dotyczące spożycia napojów alkoholowych przez osoby nieletnie. Wiek badanych wahał się od 11-18 lat. Byli to uczniowie szkół miejskich podstawowych, średnich i zawodowych. W badaniu rozróżniono rodzaj napoju (piwo, wino, wódka). Aż 73% uczestniczących w badaniu chłopców spożywało piwo, 70% wino, a 32% wódkę. Jeśli chodzi o dziewczęta to 33% piło piwo, 52% wino, a wódkę 9%. Wśród badanych najliczniejsza grupa zaczęła pić wódkę w wieku 17 lat, a wino w wieku 14 lat. Uwzględniając typ szkoły stwierdzono, że najczęściej wszystkie rodzaje napojów alkoholowych spożywają uczniowie szkół zawodowych i techników. Wiązano to ze wczesnym wchodzeniem w środowisko osób dorosłych, np. w warunkach odbywania praktyki zawodowej. Za szczególnie bulwersujący uznano fakt, że 50% młodych pije alkohol w towarzystwie dorosłych.

W komentarzu do badań podkreślono, że decydujące znaczenie w walce z piciem alkoholu przez młodzież ma przykład i wychowawcze oddziaływanie rodziców. To oni „muszą dawać dzieciom przykład trzeźwości i powściągliwości w korzystaniu z napojów alkoholowych, a przez kształtowanie w młodzieży dobrych dyspozycji moralnych wprowadzać ją na drogę rozumnego i trzeźwego życia”. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa wspaniałego wychowawcy dzieci i młodzieży, bł. ks. Bronisława Markiewicza: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”.

Od przytoczonych badań polskiej młodzieży minęło ponad pół wieku. Jak wygląda sprawa inicjacji alkoholowej współczesnego młodego pokolenia? Bo to, że piją więcej i częściej niż młodzi połowy ubiegłego wieku, jest powszechnie wiadome. Potwierdzają to systematyczne badania naukowe.

Wskazują one, że przynajmniej raz w życiu piło alkohol aż 84% 15/16-latków i 96% 17/18-latków, a zapaliło marihuanę 21% młodszych i 37% starszych nastolatków. Podejście rodziców do picia alkoholu przez dzieci jest równie problemowe, jak w ubiegłym wieku. Ponad 20% rodziców pozwala na picie alkoholu 15/16-letnim dzieciom w swojej obecności. W starszej grupie aż 40% rodziców daje pozwolenie na picie alkoholu dzieciom bez swojej obecności. W Polsce przeciętny wiek inicjacji alkoholowej to 12 lat, a większość dzieci tę pierwszą porcję alkoholu otrzymuje z ręki rodziców. Część z nich uważa, że inicjacja alkoholowa w domu jest bezpieczna. Jest to bardzo szkodliwy mit. W wieku rozwojowym nie powinno się używać alkoholu w żadnej ilości i pod żadną postacią. To wymóg nie tylko prawny, ale i medyczny i moralny.

Naukowcy z Center for Alcohol and Addiction Studies na Brown University przeprowadzili badania, z których wprost wynika, że im później dziecko pozna smak alkoholu, tym lepsza jest to prognoza dla jego przyszłości i potencjalnych uzależnień. Opóźnienie inicjacji alkoholowej to zatem prosty i skuteczny sposób na unikanie ryzykownych zachowań związanych z alkoholem w przyszłości.

Wszyscy dorośli, a zwłaszcza rodzice powinni świadomi swojej odpowiedzialności za młodych, za ich przyszłość. Pierwszy kieliszek alkoholu podany w domu to dla wielu dzieci bilet do piekła uzależnień.

O. Oskar J. Puszkiewicz ofm

Lektura:

Przewodnik Katolicki 6/1966

Opinie i diagnozy nr 43, Młodzież 2018, Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2019;

https://trzymajpion.pl/rodzice/nie-czestuj-dziecka-alkoholem/

Artykuł powstał w ramach Projektu WIEDZA – WYBÓR – WOLNOŚĆ.

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane