signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2021-01-23

Żyć i kochać to jedno...

Żyć i kochać to jedno...

„Żyć i kochać to jedno, powinno się je nawet określać tym samym słowem” – te słowa zapisała na jednej z luźnych kartek kobieta chora na alzheimera. Jej syn - Flavio Pagano, w książce „To nadal ja. Prawdziwa historia o alzheimerze, miłości i niekończących się chwilach”, tak o tym pisze: „Nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać na myśl, że moja dziewięćdziesięcioletnia matka chora na demencję potrafiła lepiej wyjaśnić nam, czym jest życie niż jakakolwiek zdrowa (uznana za nieotępiałą) osoba”.

Książka Flavia Pagano pomaga nie tylko osobom, które na co dzień opiekują się chorymi na demencję, ale potrafi również wstrząsnąć tymi, którym trudno w starszym, chorym człowieku zobaczyć kogoś, od kogo można się wiele nauczyć

F. Pagano „To nadal ja”, Edycja Świętego Pawła, 2019.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane