signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2019-06-23

Zdumienie poza wszelką przyczyną

Zdumienie poza wszelką przyczyną

„Bóg nie umiera w momencie, gdy przestajemy wierzyć w jakieś osobowe bóstwo. To my umieramy w dniu, w którym nasze życie przestaje być rozświetlane promieniami codziennie trwającego zdumienia, którego źródło znajduje się poza wszelką przyczyną.”

To są słowa Daga Hammarskjölda, sekretarza generalnego ONZ, który w 1961 r. zginął w katastrofie samolotowej na terytorium dzisiejszej Zambii. Kiedy z wraku samolotu wydobyto jego ciało, znaleziono przy nim książeczkę „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza à Kempis. Nosił ją ciągle przy sobie i czytał. Kiedy likwidowano jego nowojorskie mieszkanie, znaleziono rękopis prowadzonego przez wiele lat dziennika duszy.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane