signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2019-06-17

Wiara i praktyki religijne służą zdrowiu psychicznemu

Wiara i praktyki religijne służą zdrowiu psychicznemu

O tym, że żywa wiara i systematyczne praktyki religijne to jeden z ważnych czynników chroniących przed uzależnieniami, w świecie naukowym mówiono już od dawna. Ostatnio nowatorskie badania profesora Uniwersytetu Harvarda Tylera J. VanderWeele oraz współpracującej z nim trójki polskich uczonych: dr. hab. Jakuba Pawlikowskiego (Harvard University i Uniwersytet Medyczny w Lublinie), dr. hab. Piotra Białowolskiego (Harvard University i WSB w Dąbrowie Górniczej) oraz dr hab. Doroty Węziak-Białowolskiej (Harvard University) potwierdziły pozytywną zależność między religijnością a dobrostanem psychicznym. Uczeni dowiedli, że jest to związek stosunkowo trwały.
Wyniki badań zostały opublikowane w "European Journal of Public Health" , który jest oficjalnym periodykiem naukowym Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, wydawanym przez wydawnictwo Oxford University Press.
Poziom dobrostanu psychicznego jest zróżnicowany w grupach o różnej religijności. Statystycznie najniższy jest u osób niepraktykujących religijnie. Nieco wyższy - u praktykujących rzadko (kilka razy w roku). A najwyższy - u praktykujących przynajmniej raz w tygodniu lub częściej.
Istnieje też dość ścisły związek pomiędzy poziomem religijności a zachowaniami prozdrowotnymi. Czyli: im wyższa religijność, tym wyższe prawdopodobieństwo aktywności fizycznej i niższe prawdopodobieństwo palenia tytoniu i nadużywania alkoholu.
Na podstawie:
https://nauka.wiara.pl/doc/5604244.Dobrostan-psychiczny-a-religijnosc-nowatorskie-badanie

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane