signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2019-05-24

Tęsknota za niebem

Tęsknota za niebem

Ks. Arkadiusz Paśnik w swojej książce – dzienniku pt. „Lęk” opisuje zdarzenie, jakiego był świadkiem w Ziemi Świętej w Betanii przy grobie Łazarza.

Na najniższej kondygnacji modli się kilku pielgrzymów. Jest z nimi franciszkanin. Pyta ich:
- Kto z was chciałby pójść do nieba?
Wszyscy unoszą ręce.
- A kto z was chciałby dziś pójść do nieba?
Rękę podnosi tylko kilkuletnia dziewczynka.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane