signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2020-08-18

Ono jest własnością Boga i narodu

Ono jest własnością Boga i narodu

W 2019 roku w szpitalach przeprowadzono 1116 zabiegów przerwania ciąży, w zdecydowanej większości z powodu upośledzenia lub choroby płodu - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej aborcji wykonano na Mazowszu, a kolejny rok z rzędu żadnego zabiegu nie było na Podkarpaciu.

Czy pamiętamy, że życie ludzkie jest święte i nienaruszalne? Że aborcja jest zabójstwem najbardziej okrutnym, bo dokonywane ono jest na bezbronnym dziecku przez osoby, które powołane są, aby bezwzględnie je chronić i kochać?

„Matka ma prawo do swego ciała, ale nie ma prawa do poczętego dziecięcia, bo ono jest własnością Boga i narodu” – kardynał Stefan Wyszyński.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane