signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2020-12-08

Niebieski Szkaplerz

Niebieski Szkaplerz

Sługa Boża Urszula Benincasa (1547‑1618), założycielka Zgromadzenia Oblatek Niepokalanego Poczęcia NMP, w święto Ofiarowania Pańskiego 1617 roku w Neapolu we Włoszech miała widzenie Matki Bożej. Maryja, ubrana w białą szatę, na którą była narzucona druga szata koloru niebieskiego, trzymała w ramionach Dziecię Jezus. Wokół niej było wiele osób podobnie ubranych.

Matka Boża powiedziała:

- Przestań płakać, Urszulo, i zamień swe westchnienia na radość serdeczną; słuchaj uważnie, co ci powie Jezus, którego trzymam na swym łonie.

Jezus kazał Urszuli założyć klasztor, w którym zakonnice miały żyć w odosobnieniu, ubrane tak samo jak Najświętsza Panna. Obiecał specjalne łaski i wiele duchowych darów tym, które będą gorliwie prowadzić życie zakonne. Urszula prosiła Chrystusa, aby udzielił tych łask również osobom świeckim mającym szczególne nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia, zachowującym czystość zgodnie ze swym stanem i które będą nosiły mały, niebieski szkaplerz. Jezus wysłuchał tej prośby. Urszula w widzeniu zobaczyła mnóstwo aniołów rozdających niebieskie szkaplerze po całej ziemi.

Praktyka noszenia niebieskiego szkaplerza, sporządzonego według widzenia, zaczęła się szybko rozszerzać. W 1671 roku papieża Klemensa X nadał odpusty i przywileje niebieskiemu szkaplerzowi, a rozszerzył je Klemens XI w 1710 roku. W 1856 roku papież Pius IX wydał dekret, na mocy którego noszący szkaplerz mogli zyskiwać odpusty zupełne gdziekolwiek i kiedykolwiek pod warunkiem bycia w stanie łaski uświecającej, jeśli odmówią 6 Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu w intencjach Ojca świętego.

Niebieski Szkaplerz, zwany też Szkaplerzem Teatynów, nosił bł. ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912), wielki apostoł trzeźwości, założyciel Michalitów. Założył go będąc klerykiem, a później z pomocą swojego brata Władysława, adwokata, uzyskał władzę nakładania go. Bł. Bronisław w jedynym ze swoich listów tak o tym pisał: „Obaj mieliśmy wielkie nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia. Gdy Władysław w r. 1867 był we Włoszech, wyrobił mi z własnego popędu w Rzymie przywilej wkładania szkaplerza Niepokalanego Poczęcia”.

Na podstawie:

https://padrimariani.org/niebieski-szkaplerz/

Ks. B. Markiewicz „Zapiski dotyczące życia wewnętrznego”, Kraków 1980

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane