signum magnum
signum magnum

2021-01-20

Kiedy grożą uzależnienia?

Kiedy grożą uzależnienia?

Ks. dr Marek Dziewiecki w swojej nowej książce „Między śmiercią a życiem. Człowiek uzależniony” pisze między innymi o tym, kiedy grożą nam uzależnienia. Otóż podstawowym powodem jest nie radzenie sobie „z wyjątkowością człowieczeństwa, którym zostaliśmy obdarzeni, oraz z zadaniami i wyzwaniami, jakie stają przed nami jako ludźmi”. Brak zrozumienia tego, kim jesteśmy i po co żyjemy, powoduje, że człowiek wybiera łatwiejsze rozwiązania, a nie trudniejszą drogę przestrzegania Bożych przykazań. Te łatwiejsze rozwiązania mogące przynieść chwilową ulgę to przede wszystkim sięganie po substancje czy zachowania zmieniające naszą świadomość, pozwalające na jakiś czas zapomnieć o trudnościach.

Odpowiadając szczegółowo na pytanie, kiedy grożą nam uzależnienia, Autor wymienia następujące sytuacje:

- gdy nie przyjmuję miłości,

- gdy nie zaczynam kochać,

- gdy dewaluuję moją godność,

- gdy przestaję się rozwijać,

- gdy oszukuję samego siebie,

- gdy mylę wolność ze swawolą,

-gdy rządzą mną żądze,

- gdy rządzą mną emocje,

- gdy wypaczam pragnienia i aspiracje,

- gdy nie odróżniam dobra od zła.

Warto rozważyć, czy i mnie nie dotyczą niektóre z wymienionych sytuacji, mogących prowadzić na drogę przekleństwa i śmierci, zamiast błogosławieństwa i życia.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane