signum magnum
signum magnum

2020-06-07

Do kogo się przyłączysz

Do kogo się przyłączysz

„Do kogo się przyłączysz,

Tego istotę wchłoniesz;

Do Boga – staniesz się Bogiem,

Do diabła – diabłem będziesz.”

Te słowa napisał bardzo ciekawy człowiek - Angelus Silesius (1624 – 1677). Johannes Scheffler – urodzony we Wrocławiu w protestanckiej rodzinie szlacheckiej, to wybitny poeta religijny doby baroku. Pisał w języku niemieckim, a czytali go zarówno protestanci, jak i katolicy. Był lekarzem. W 1653 r. przeszedł na katolicyzm i przybrał imię Angelus. W 1661 roku został kapłanem (papież udzielił mu dyspensy). Czynnie włączył się w kontrreformację. Ostatnie 10 lat życia spędził w klasztorze, będąc lekarzem ubogich. Umarł wyniszczony przez ascezę i chorobę. Został pochowany we Wrocławiu w kościele pod wezwaniem św. Macieja.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane