signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2019-07-21

Człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości

Człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości

Wobec narastającej fali demoralizacji, jaka ogrania nasz naród, zwłaszcza młode pokolenie, jakże aktualne są słowa świętego Papieża Jana Pawła II:

Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość serca. Jedną z metod tego działania jest celowe podważanie wartości tej postawy człowieka, którą określamy cnotą czystości. Jest to zjawisko szczególnie groźne, gdy celem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci i młodzieży. Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości.

Dziś cywilizacja śmierci proponuje między innymi tak zwaną «wolną miłość». Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością (św. Jan Paweł II, Sandomierz, 1999).

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane