signum magnum
signum magnum

2022-04-21

Bóg a aktualny ustrój świata

Bóg a aktualny ustrój świata

„Aktualnym ustrojem świata jest śmierć. Jednak ta bariera nie zniewala Boga. On może działać, może przezwyciężać śmierć, i tak uczynił. Zmartwychwstanie nie jest jakimś okolicznościowym cudem, lecz początkiem ostatecznej przyszłości świata” (Benedykt XVI).

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane