signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2019-06-09

Apokalipsa 12,1

Apokalipsa 12,1

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński w homilii wygłoszonej podczas uroczystości koronacji wizerunku Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 10 września 1967 roku, powiedział niezwykle ważne słowa, aktualne także dzisiaj:
"Czasom dzisiejszym, współczesnemu światu, ludom i narodom wierzącym w Chrystusa (...), potrzeba Znaku na niebie. Znaku Wielkiego, obleczonego w słońce. Widocznie na współczesnym niebie, na którym coraz częściej ukazują się budzące grozę supefortece, niosące pociski atomowe i wodorowe, ku zagładzie rodzaju ludzkiego, (...) musi ukazać się inny Znak, który by nie trwożył, nie przerażał, ale budził nadzieję, radość i pokój - "Znak wielki, Niewiasta obleczona w słońce...". Widocznie w czasach obecnych, coraz to trudniejszych, w których olbrzymie, a tak mało skuteczne wysiłki ludzkie nie są już zdolne rozpromienić niebieskich horyzontów, potrzeba innych mocy, świateł i nadziei - nie z tej ziemi (...)”.
Niepokalana Matko, Znaku Wielki z Janowej Apokalipsy, działaj w nas i poprzez nas w Twoim dziele, naszej Fundacji noszącej Twoje Imię. Amen.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane