signum magnum
signum magnum

2022-04-18

Zmartwychwstanie Pańskie 2022

Zmartwychwstanie Pańskie 2022

Zmartwychwstanie Chrystusa przyniosło wszystkim nową nadzieję: od tej pory mieć nadzieję nie znaczy już czekać na coś, co ma się dopiero wydarzyć. Znaczy być pewnym, że to się już dokonało, ponieważ "Pan zmartwychwstał i króluje żywy". My także jesteśmy powołani, aby spotkać Go osobiście i stać się Jego głosicielami i świadkami, wzorem kobiet i uczniów. "Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja" - powtarzamy dziś, prosząc Go o odwagę wierności i wytrwanie w dobru. Prosimy Go zwłaszcza o pokój - dar, który nam wyjednał przez swoją śmierć i zmartwychwstanie (św. Jan Paweł II).

Pewności, że "Pan zmartwychwstał i króluje żywy".

Osobistego spotkania Zmartwychwstałego.

Odwagi głoszenia Chrystusa i świadczenia o Nim.

Odwagi wierności i wytrwania w dobru.

Jego pokoju.

Życzą z całego serca

Odpowiedzialni za dzieło „Signum Magnum”

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane