signum magnum
signum magnum

2020-04-11

Zmartwychwstanie Pańskie 2020

Zmartwychwstanie Pańskie 2020

Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem!

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane