signum magnum
signum magnum

2024-02-21

Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości - pierwszy dzień

Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości - pierwszy dzień

W poniedziałek 19 lutego 2024 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości. Przybyli na nią członkowie i konsultorzy Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, diecezjalni duszpasterze i zakonni referenci trzeźwości, a także osoby świeckie działające w różnych grupach i ruchach trzeźwościowych.

Spotkanie rozpoczęła modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. dr Zbigniew Kaniecki z diecezji płockiej. Uczestników Sesji przywitał najpierw gospodarz miejsca – Rektor AKSiM o. Zdzisław Klafka. Zaznaczył, że troska o trzeźwość jest dla Polski sprawą fundamentalną i zachęcił do radosnego przeżycia wspólnoty. Po nim Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp Tadeusz Bronakowski podsumował miniony rok swojej posługi w tym dziele i wprowadził w temat bieżącego roku. Powiedział między innymi: „Przeżywamy go pod hasłem Trzeźwość polską racją stanu. Jutro, w czasie Sympozjum, będziemy pogłębiać refleksję nad tymi ważnymi słowami bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Od niego pragniemy stale się uczyć miłości Boga, Kościoła i Ojczyzny. On był nie tylko wybitnym znawcą duszy polskiego narodu, ale i niezwykłym nauczycielem i przewodnikiem. Tak jest do dziś. Jego słowa są wciąż aktualne. Jego wskazówki, jak troszczyć się o trzeźwość narodu, jak najbardziej słuszne. Jego życie jest dla nas świadectwem i motywuje nas do coraz większego wysiłku, aby polska ziemia była ziemią ludzi trzeźwych, wiernych Chrystusowi i Jego Kościołowi”.
Kolejnym punktem spotkania była wypowiedź p. Alicji Darkowskiej - Kowalskiej, dyrektor Zarządu Fundacji Biuro Służby Krajowej AA w Polsce, na temat 50-lecia wspólnot AA w Polsce. Ten temat poruszyli również – dr Bohdan Woronowicz i ks. dr Dariusz Kwiatkowski MIC z Lichenia. Następnie uczestnicy Sesji wysłuchali wystąpienia p. inż. Augustyna Wiernickiego, który mówił o tym,  jak aktywnie zaistnieć w przestrzeni internetowej, aby wpływać na opinie społeczną i gromadzić grono sprzymierzeńców w szerzeniu idei abstynencji, trzeźwości i  wywierać wpływ na prawodawstwo.
O godz. 19.00 rozpoczęło się spotkanie członków i konsultorów Zespołu pod przewodnictwem bpa Bronakowskiego. Dyskutowano między innymi na temat wydanego Vademecum Apostoła Trzeźwości 2024, planów na przyszłość i kolejnych inicjatyw ogólnopolskich (pielgrzymka na Jasną Górę, sierpień miesiącem abstynencji, jesienna sesja AT i materiały na Adwent 2024).
O 20.00 uczestnicy spotkania i studenci AKSiM uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy na terenie uczelni. Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski, a homilię wygłosił o. Zdzisław Klafka. Na zakończenie odśpiewano Apel Jasnogórski.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane