signum magnum
signum magnum

2024-02-03

Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości

Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości

W ramach Wiosennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości 20 lutego br. odbędzie się Sympozjum w AKSiM w Toruniu. W przeddzień Sympozjum, 19 lutego, spotkają się diecezjalni duszpasterze trzeźwości, zakonni referenci trzeźwości, a także Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzaleznionych oraz apostołowie trzeźwości z całej Polski.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane