signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2021-04-06

Wielkanoc 2021

Wielkanoc 2021

„Dziś, w tym dniu uroczystym, rozbrzmiewa na nowo życzenie Chrystusa: Pokój wam! Pokój ludziom na całym świecie! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i przynosi wszystkim pokój! Oto «dobra nowina» Wielkiej Nocy. Nastał nowy dzień, «który Pan uczynił».  Dzień, który w uwielbionym ciele Zmartwychwstałego przywraca zranionemu grzechem światu jego pierwotne piękno, promieniujące nowym blaskiem” (św. Jan Paweł II).

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was, Drodzy Przyjaciele, swoim pokojem, który tylko On dać może. Niech Jego światło rozświetli każdy mrok i da nadzieję, która zawieść nie może.

Życzy Zarząd Fundacji

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane