signum magnum
signum magnum

2019-02-24

VI tom rozważań O. prof. Antoniego Jozafata Nowaka

VI tom rozważań O. prof. Antoniego Jozafata Nowaka

Nakładem naszej Fundacji ukazał się VI tom rozważań wieloletniego Redaktora naczelnego „Zwycięstwa Niepokalanej”, O. Profesora Antoniego Jozafata Nowaka. Pragniemy zachęcić do nabycia tej nowej pozycji książkowej. Można ją kupić osobiście w sklepiku i na furcie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

Nakładem naszej Fundacji ukazał się VI tom rozważań wieloletniego Redaktora naczelnego „Zwycięstwa Niepokalanej”, O. Profesora Antoniego Jozafata Nowaka. Pragniemy zachęcić do nabycia tej nowej pozycji książkowej. Można ją kupić osobiście w sklepiku i na furcie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Jeśli chodzi o wysyłkę (wyłącznie za zaliczeniem pocztowym), to można ją zamówić pisząc na adres mailowy O. Miłosza Kaczmarczyka:

miloszkacz@poczta.fm

„Człowiek o osobowości sakramentalnej, włączony w Boski krwiobieg Mistycznego Ciała Chrystusa, znajdzie w tym jedynym w swoim rodzaju dzienniczku ukojenie, umocnienie i potwierdzenie właściwego, to znaczy eklezjalnego sposobu życia. (...) Jeżeli umocni się wiara tych, którzy oddadzą się lekturze niniejszych rozważań, ich rola z pewnością zostanie zrealizowana”. Ze wstępu O. Dariusza M. Kaczmarczyka ofm

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane