signum magnum
signum magnum

2024-02-26

Sympozjum - Toruń 20 lutego 2024

Sympozjum - Toruń 20 lutego 2024

Wtorek 20 lutego 2024 r. był drugim dniem Wiosennej Sesji Apostolstwa Trzeźwości, a zarazem w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej miało miejsce Sympozjum „Trzeźwość polską racją stanu”.

Wydarzenie rozpoczęła Msza św. o godz. 7.00 w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, transmitowana była przez Radio Maryja. Przewodniczył jej bp Tadeusz Bronakowski. W homilii powiedział między innymi: „Wyrażam ogromną radość, że apostołowie trzeźwości z całej Polski mogą spotkać się w tutejszym Sanktuarium i w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Jest to dla nas umocnienie duchowe, a zarazem wspaniała okazja, aby pogłębić swoją wiedzę. Podejmujemy stałe wysiłki, aby nasz naród odnowił się moralnie, aby zerwał z nietrzeźwością, bo jesteśmy świadomi, że „trzeźwość jest polską racją stanu”. Podkreślał to często bł. kard. Stefan Wyszyński. Jest on dla nas wspaniałym wzorem umiłowania Ojczyzny. Pragniemy kierować się w naszej pracy jego nauczaniem. Prośmy go o wstawiennictwo, aby dzisiejsze Sympozjum przyniosło piękne owoce wewnętrznej wolności wszystkich Polaków. Niech trzeźwo myślą, podejmują trzeźwe decyzje i działania, mając zawsze na uwadze prawdziwe dobro Ojczyzny. Tak, aby na zawsze pozostała Królestwem Chrystusa i Maryi”.
O godz. 9.30 w Auli Akademii rozpoczęło się Sympozjum, które poprowadziła dr Dorota Żuchowska, dziekan wydziału NSiKM, prof. AKSiM. Wydarzenie transmitowały media toruńskie. W temat Sympozjum „Trzeźwość polska racją stanu” wprowadził słuchaczy bp Bronakowski. Przewodniczący Zespołu KEP ds. ATiOU podkreślił, że „wśród wielu spraw, które powinniśmy podjąć w tym roku, ważne jest zwiększenie udziału w życiu społecznym osób, które autentycznie troszczą się o trzeźwość”. Mówił: „Zbliżają się wybory samorządowe. Sprawa troski o trzeźwość narodu musi w nich wybrzmieć. Do nas należy obowiązek uświadamiania kandydatom, jak i innym wyborcom, że nie wolno tej sprawy lekceważyć. Do nas należy obowiązek uświadamiania, że alkohol na festynach wyborczych i innych imprezach, w których uczestniczą rodziny z dziećmi, to po prostu demoralizacja. Władze różnych szczebli, liderzy społeczni muszą wreszcie usłyszeć mocny głos zjednoczonych, trzeźwych obywateli, że nie wolno rozpijać rodaków, że nie wolno demoralizować młodego pokolenia”.
Dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. SWWS w wykładzie „Trzeźwość polską racją stanu” nawiązał do historii Polski, zwłaszcza okresu odzyskiwania niepodległości po latach zaborów. „Wtedy – mówił profesor, Polacy czuli, że trzeba zadbać o suwerenność wewnętrzną, aby cieszyć się niepodległością”. Dlatego „związek między trzeźwością a polską racją stanu nie budził wątpliwości”. Według niego „polską racją stanu jest, aby Polska nadal istniała i rozwijała się”. Aby tej racji stanu bronić, „trzeba doskonale rozumieć, czym jest Polska i kim są Polacy”. Ważny jest „kierunek i znaczenie dziejów, budowanie tożsamości”. Wśród wielu badań omówionych przez prof. Wojcieszka, uwagę zwracają wyniki wskazujące na silne tendencje do uznania nadużywania napojów alkoholowych za polską normę społeczną. Na 19 badanych państw europejskich zajmujemy trzecie miejsce w odpowiedzi na pytanie „Dlaczego pijesz? Aby się upić!”.
Tematem wystąpienia dr Janiny Bokun była rola osób świeckich w promowaniu  trzeźwości we współczesnej Polsce poprzez ruchy oraz grupy samopomocowe. Wskazała ona, że „na trzeźwościowej mapie współczesnej Polski  jest wiele ruchów i grup samopomocowych, dla których trzeźwość polskiego narodu jest sprawą nadrzędną”.  Na przykładzie ruchów i grup działających w archidiecezji gdańskiej omówiła cele i sposób ich realizacji przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Ruchu trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego i grup samopomocowych AA, Al-Anon oraz Alateen.
„Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale – polityka zaborców wobec Polaków” to temat kolejnego wykładu, który wygłosił dr Jan Seremak CSMA. Wybrzmiała w nim szczególna troska bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Michalitów, o trzeźwość polskiego narodu. Ten wielki apostoł trzeźwości słusznie widział trzeźwość jako jeden z najważniejszych warunków odzyskania wolności wewnętrznej i zewnętrznej Polaków. Ojczyzna była adresatem jego nauczania i jego pracy. Kierował się hasłem, aby wszystko naprawić w Chrystusie. Bo tylko „odnawiając siebie w Chrystusie pchniemy świat na właściwe tory”.
Dr Mateusz Kaleta z Instytutu Dziennikarstwa AKSiM w swoim wykładzie podkreślił konieczność trzeźwego spojrzenia na nowe media wśród młodych. Wskazał, że co druga osoba na świecie korzysta z mediów społecznościowych. Przedstawił 8 faktów o polskich nastolatkach w sieci (Nastolatki 3.0 – 2023 NASK). Wzrasta czas korzystania z Internetu przez nastolatki (5h 36 min). 55% nastolatków często lub bardzo często wykonuje inne czynności korzystając jednocześnie ze smartfona. 44% młodzieży twierdzi, że w Internecie nie można odróżnić informacji prawdziwych od fałszywych. Połowa młodych ludzi interesuje się tym, czy dany profil lub autor w mediach społecznościowych są wiarygodni. Średni dzienny czas korzystania z mediów społecznościowych wśród nastolatków to 4h 12 min. 1/3 nastolatków posiada więcej niż 8 kont w mediach społecznościowych. 4 na 10 nastolatków korzysta z portali społecznościowych tylko po to, aby poczuć się lepiej. Ponad 4 na 10 nastolatków przejawia niski poziom samooceny. Te i inne wyniki badań wskazują na pilną potrzebę wychowania do właściwego korzystania z nowych mediów, a także na konieczność niesienia pomocy tym młodym, którzy już uzależnili się od nich.
Dr Ilona Nowosad z Instytutu Informatyki i Informatyki Medialnej AKSiM swoje wystąpienie zatytułowała: „Zaledwie pół litra do  degradacji społecznej – groźny model spożycia alkoholu w  Polsce”. Przedstawiła liczne badania wskazujące na degradację społeczną w kontekście picia alkoholu, a zwłaszcza na: rozpad rodzin i relacji społecznych, zawodową dezintegrację, przemoc i agresję społeczną, marginalizację społeczną, wzrost przestępczości związanej z alkoholem, problemy zdrowotne społeczeństwa, bezdomność i ubóstwo, a także na destrukcyjny wpływ na młode pokolenie. Wśród czynników wzrostu konsumpcji w społeczeństwie dr Nowosad wskazała: kulturę społeczną, presję społeczną, brak edukacji i świadomości zdrowotnej, agresywną reklamę i marketing, ceny i dostępność alkoholu, słabe polityki antyalkoholowe, stres i problemy psychiczne oraz genetykę i dziedziczność.
Szczególnym przeżyciem dla wielu słuchaczy był wykład ks. dra Witolda Burdy, z WSD w Przemyślu. Mówił on o rodzinie bł. Ulmów jako wzorze dla polskich rodzin. Postulator procesu beatyfikacyjnego Ulmów podkreślił bogate życie duchowe obu małżonków. Józef i Wiktoria byli członkami parafii pw. Św. Doroty w Markowej. Józef już jako nastolatek angażował się w działalność Związku Mszalnego Diecezji przemyskiej. Należał również do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jako małżonkowie pogłębiali swą wiarę przez modlitwę i udział w sakramentalnym życiu Kościoła. Obydwoje należeli również do Bractwa Żywego Różańca. W ich życiu jasno objawiła się prawda, że codzienność przeżywana z Bogiem jest drogą do świętości.
Po tym wykładzie na pytania uczestników odpowiadali bp Tadeusz Bronakowski i prof. Krzysztof Wojcieszek. Sympozjum zakończył o. dr Zdzisław Klafka, rektor AKSiM. W podsumowaniu powiedział z mocą, że „ludzie, którzy troszczą się o trzeźwość, pomagają odkrywać godność człowieka. Odkrywać prawdę, że wszyscy jesteśmy powołani do życia wiecznego”.
To ważne dla wszystkich apostołów trzeźwości w Polsce wydarzenie zakończyła modlitwa i pasterskie błogosławieństwo Przewodniczącego Zespołu KEP ds. ATiOU, bpa Tadeusza Bronakowskiego.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane