signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2022-03-13

Śp. Bp Adam Odzimek

Śp. Bp Adam Odzimek

Zmarł Biskup Adam Odzimek (1944-2022), emerytowany biskup pomocniczy diecezji radomskiej. W latach 1988-1998 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do Spraw Trzeźwości. Jedną z jego ważnych inicjatyw była coroczna piesza pielgrzymka w intencji trzeźwości z Radomia do Niepokalanowa. W wielu z nich brał czynny udział przemierzając pieszo całą trasę. Był człowiekiem otwartym na bliźnich, pogodnym, potrafiącym wsłuchać się w drugiego człowieka.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane