signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2019-06-16

Pierwszy dzień 38. Pielgrzymki AT na Jasną Górę

Pierwszy dzień 38. Pielgrzymki AT na Jasną Górę

W sobotę 15 czerwca br. na Jasnej Górze rozpoczęła się 38. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości pod hasłem: „Młodzi trzeźwi i wolni”. Przewodniczy jej Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Przybyli na nią kapłani, siostry zakonne, świeccy apostołowie trzeźwości, dzieci z ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, rodzice z dziećmi, przedstawiciele różnych wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych z całej Polski, w tym nasza Fundacja. 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 w zapełnionej pielgrzymami Sali Jana Pawła II. O. Jan Seremak, michalita, poprowadził całość, a Zespół Gloria z Miejsca Piastowego zapewnił wspaniałą oprawę muzyczną. Członkowie Stowarzyszenia Powściągliwość i Praca przygotowali ciekawą scenkę wprowadzającą w temat walki o prawdziwą wolność człowieka. Podkreślono w niej szczególną rolę rodziny w przekazywaniu wiary i trwaniu w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Tylko On, jako jedyny Pan i Zbawiciel, może wyzwolić człowieka ze straszliwych więzów grzechu, z niewoli nałogów.
Po przywitaniu pielgrzymów przez Bpa Tadeusza Bronakowskiego swoją prelekcję na temat „Dzieci i młodzież w Narodowym Programie Trzeźwości” wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Kulbacki. Po nim p. Jolanta Cherbańska, autorka książki „Matt Talbot - Wyjście z mroku” opowiedziała zebranym o tej niezwykłej postaci. Mateusz Talbot to obecnie Sługa Boży, którego proces beatyfikacyjny toczy się w Watykanie. Jest to Irlandczyk, który żył na przełomie zeszłego wieku. To jest alkoholik, który zaczął pić, kiedy miał 12 lat. Został cudownie dotknięty przez Maryję w wieku 28 lat. Z wielką uwagą oraz wzruszeniem pielgrzymi wysłuchali też wspaniałych świadectw – Andrzeja Kusia członka KWC z archidiecezji wrocławskiej, Michała i Kamila ze Wspólnoty Cenacolo i prof. Mieczysława Kłopotka ze Stowarzyszenia Wesele Wesel.
Kolejnym punktem pielgrzymki był Apel Jasnogórski, a po nim Msza św. pod przewodnictwem Bpa Tadeusza Bronakowskiego. W czasie homilii Przewodniczący Zespołu KEP ds. ATiOU powiedział między innymi:
„Przynagleni miłością Jezusa Chrystusa przybyliśmy na Jasną Górę, aby modlić się o trzeźwość naszego narodu. To właśnie tutaj 40 lat temu, podczas pamiętnej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, św. Jan Paweł II mówił, że na Jasnej Górze bije serce narodu: „Jasna Góra jest sanktuarium Narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego Miejsca, aby czuć, jak bije serce Narodu w Sercu Jego Matki i Królowej. A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk – trzeba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi. (…) Tutaj zawsze byliśmy wolni!”.
Te głębokie słowa świętego Papieża ukazują sens także naszego pielgrzymowania do Domu Matki i Królowej. Apostołowie trzeźwości są wrażliwi na troskę Niepokalanego Serca Maryi. Jest to troska o szczęście wieczne każdego człowieka, a przecież dobrze wiemy, że pijaństwo może prowadzić do utraty zbawienia”.
Na zakończenie Eucharystii, jak co roku wręczane zostały Nagrody Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Bpa Tadeusza Bronakowskiego. Statuetki Św. Jana Chrzciciela, przyznawane w dowód uznania za zaangażowanie w dzieło krzewienia trzeźwości w naszej Ojczyźnie i pracy na rzecz braci uzależnionych, otrzymali: S. Albina Policht ze Zgromadzenia Sług Jezusa, S. Cecylia Purta ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Łomży, S. Lidia Suchta ze Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, P. Joanna Kleczyńska, prezes Bractwa Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Łomży, P. Leonarda Kochanowska ze Zgorzelca, Ks. Jan Seremak, Michalita, Anna i Robert Puchalscy z Zespołem Gloria z Miejsca Piastowego, Wspólnota Cenacolo i Wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przy Parafii Św. Jadwigi w Dębicy.
Po Mszy świętej pielgrzymi modlili się do północy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencji trzeźwości rodzin i odnowy moralnej naszego narodu. Czuwanie poprowadziła archidiecezja wrocławska.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane