signum magnum
signum magnum

2023-05-19

Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane