signum magnum
signum magnum

O. Oskar J. Puszkiewicz 2021-03-09

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA Patrona wstrzemięźliwości i trzeźwego myślenia

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA Patrona wstrzemięźliwości i trzeźwego myślenia

Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych (papież Franciszek, Patris cordae).

Dzień 1. Św. Józef ojcem umiłowanym

„Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie” (Rdz 41, 55).

Wielkość św. Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki „stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego”, jak mówi św. Jan Chryzostom. (…)

Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, św. Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański, o czym świadczy fakt, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów; że wiele instytutów zakonnych, bractw i grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię; że od wieków odbywają się na jego cześć różne święte misteria. Wielu świętych było jego gorliwymi czcicielami (…) W każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do św. Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony (PC, 1).

Św. Józefie, ojcze umiłowany, podążając za wzorem ludu Bożego, którego jesteś przemożnym Opiekunem, pragnę praktykować szczególne nabożeństwo do Ciebie. Proszę Cię w tej nowennie o dar wstrzemięźliwości i trzeźwego myślenia dla mnie, dla moich bliskich i całego polskiego narodu, który oddany jest Twojej Oblubienicy, Maryi.

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Dzień 2. Św. Józef ojcem czułym

Jezus widział w Józefie czułość Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją” (Ps 103,13).

Także poprzez niepokój Józefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego plan. W ten sposób Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie (PC, 2).

Św. Józefie, czuły ojcze, pomóż mi zawsze oddawać Bogu wszelkie niepokoje i moje słabości. W ufnej modlitwie powierzam ci tych wszystkich, którzy stracili kontrolę nad swoim życiem, którzy pogrążeni są w różnych uzależnieniach. Niech dzięki twej czułej opiece na nowo zawierzą dobremu Bogu siebie i całe swoje życie.

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Dzień 3. Św. Józef ojcem posłusznym

W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje „fiat”, jak Maria podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani (PC, 3).

Św. Józefie, ojcze posłuszny woli Boga Najwyższego, pomóż mi zawsze kroczyć drogami Jego przykazań i pełnić Jego świętą wolę. Ty, który byłeś przykładem dla małego Jezusa, proszę Cię za wszystkimi ojcami rodzin, aby poprzez posłuszeństwo Bogu, pomagali swoim dzieciom kroczyć drogą zbawienia. Proszę Cię również za tymi ojcami, którzy przez nałóg pijaństwa utracili autorytet u swoich dzieci. Niech Twoje wstawiennictwo pomoże im odzyskać utraconą wolność i naprawić więzi z bliskimi.

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Dzień 4. Św. Józef ojcem przyjmującym

Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. (…) Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, którą akceptuje (PC, 4).

Św. Józefie, ojcze przyjmujący drugiego człowieka i wszelkie wydarzenia w życiu jako wolę Bożą, proszę Cię, naucz mnie nie szukać dróg na skróty, ale stawiać czoła „z otwartymi oczyma” temu, co się mi przytrafia i brać za to osobiście odpowiedzialność.

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Dzień 5. Św. Józef przykładem twórczej odwagi

Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jest on prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię i urządza tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego. W obliczu zagrożenia ze strony Heroda, który chce zabić Dziecko, po raz kolejny we śnie Józef zostaje ostrzeżony, by bronić Dziecięcia, i w środku nocy organizuje ucieczkę do Egiptu (PC, 5).

Św. Józefie, przykładzie twórczej odwagi, uproś mi łaskę mężnego spojrzenia na wszelkie trudności i odważnego ich rozwiązywania. Chcę tak jak Ty, umieć przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności. Spójrz łaskawie na nasze rodziny, aby rodzice mieli odwagę pokonywać trudności i każdy kryzys wierząc, że Bóg ich wspiera swoją łaską. Niech nigdy nie szukają w alkoholu pocieszenia i zapomnienia o problemach.

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Dzień 6. Św. Józef Opiekunem Kościoła świętego

Święty Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę (PC, 5).

Św. Józefie, Opiekunie Kościoła świętego, pomóż mi zawsze z całych sił strzec Jezusa i Maryi, którzy w tajemniczy sposób są powierzeni mojej odpowiedzialności, trosce i opiece. Uproś mi łaskę prawdziwej miłości do Kościoła świętego, który jest moją Matką. Niech wszyscy Polacy zawsze pozostaną wierni Bogu, Kościołowi świętemu i swojej ziemskiej Ojczyźnie.

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Dzień 7. Św. Józef przykładem pracowitości

Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. Praca świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził pracą (PC, 6).

Św. Józefie, uproś mi łaskę pracowitości i odpowiedzialnego korzystania z dóbr doczesnych. Spraw, aby w polskich rodzinach zarobione pieniądze nie były przeznaczane na alkohol, który je niszczy. Niech wszyscy Polacy będą przykładem dobrych, trzeźwych i odpowiedzialnych pracowników.

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Dzień 8. Św. Józef ojcem troskliwym i odpowiedzialnym

Św. Józef w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. (…) Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo (PC, 7).

Św. Józefie, ucz mnie troski i odpowiedzialności za moich bliskich, których Bóg powierzył mojej opiece. Niech pomoże mi w tym postawa nieustannego czuwania, trzeźwości i Bożej mądrości. Uproś łaskę prawdziwej miłości dla wszystkich ojców polskich rodzin. Niech naśladują Ciebie w codziennym życiu. Wspieraj ich i prowadź.

O Józefie, ratuj nas, w życiu, w śmierci, w każdy czas!

Dzień 9. Św. Józef wzorem wstrzemięźliwości i trzeźwego myślenia

Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę. Być może z tego powodu, obok miana ojca, tradycja umieściła przy Józefie także miano „przeczystego”. Nie jest to jedynie określenie emocjonalne, ale synteza postawy będącej przeciwieństwem posiadania. Czystość to wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Miłość, która chce posiadać, w końcu zawsze staje się niebezpieczna, krępuje, tłumi, czyni człowieka nieszczęśliwym. Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania błędów i występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum, a umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa (PC, 7).

Św. Józefie, wzorze wstrzemięźliwości i trzeźwego myślenia, pomóż mi żyć w Chrystusowej wolności. Pomóż mi kierować się logiką miłości, która zawsze jest logiką wolności. Ty, który heroicznie praktykowałeś wstrzemięźliwość i zachowywałeś trzeźwość w myśleniu, i w postępowaniu, wstawiaj się za naszym narodem, aby przezwyciężył w końcu plagę nietrzeźwości i demoralizacji.

Witaj, Opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna; tobie zaufała Maryja; z tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen (Papież Franciszek).

 O. Oskar Józef Puszkiewicz OFM

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane