signum magnum
signum magnum

2021-04-28

KWC Dębica - sesja online poświęcona problemowi uzależnień i zniewoleń

KWC Dębica - sesja online poświęcona problemowi  uzależnień i zniewoleń

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane