signum magnum
signum magnum

2019-12-04

Konferencja w Sejmie RP

Konferencja w Sejmie RP

Konferencja „Wychowanie dzieci i młodzieży w wolności i trzeźwości – aspekty prawne” w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” realizowanego przez Fundację „Signum Magnum”, współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Miejsce: Sejm RP sala 118
Termin: 10 grudnia 2019 r.
Rozpoczęcie o godz. 11.00

Szczegółowy program konferencji zapraszamy na stronie Wolnie Trzeźwi - Konferencja w Sejmie

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane