signum magnum
signum magnum

2019-12-20

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa

30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w Centrum Medialnym KAI w Warszawie (Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9) odbędzie się konferencja prasowa na temat: Trzeźwi - wolni - szczęśliwi. Uzależnienia jako źródło przestępstw. Jest ona realizowana w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni”.

W spotkaniu udział wezmą:

- Bp Tadeusz Bronakowski, doktor prawa kanonicznego, Biskup pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

- Ks. Piotr Kulbacki, dr hab. profesor KUL, Wydział Teologii - Instytut Liturgiki i Homiletyki, Członek Centralnej Diakonii Wyzwolenia Człowieka. Konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

- Agnieszka Muzyk, dr socjologii, pracownik dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Konsultor Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

- Mariusz Jędrzejko, dr hab. profesor na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, socjolog i pedagog społeczny. Ekspert w obszarze uzależnień behawioralnych i chemicznych. Badacz problemów zaburzeń wychowania oraz zachowań ryzykownych nastolatków.

Spotkanie poprowadzi, Marcin Przeciszewski, Prezes KAI

Organizatorem konferencji jest Fundacja „Signum Magnum” w ramach projektu „Młodzi trzeźwi i wolni” współfinansowanego przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane