signum magnum
signum magnum

2024-03-31

Jezus zmartwychwstał!

Jezus zmartwychwstał!

"Pierwszy dzień tygodnia był trzecim dniem po śmierci Jezusa. Był dniem, w którym On ukazał się swoim jako Zmartwychwstały. W tym spotkaniu było w istocie coś wstrząsającego. Świat się zmienił. Ten, który umarł, żył życiem, któremu nie zagrażała już żadna śmierć. Został zapoczątkowany nowy rodzaj życia, nowy wymiar stworzenia" (papież Benedykt XVI).

Drodzy Przyjaciele!

Niech prawda o zmartwychwstaniu Jezusa pozwoli nam wszystkim odnowić się w Bożej miłości. Ona jest naszym zwycięstwem. Ona jest naszym szczęściem i celem, do którego wytrwale zmierzamy.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obficie Wam błogosławi i napełnia swoim pokojem!

Życzą odpowiedzialni za Fundację i wszyscy zaangażowani w działalność

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane