signum magnum
signum magnum

2019-02-24

Jeden Procent dla wspólnego dobra

Jeden Procent dla wspólnego dobra

Fundacja „Signum Magnum” działa już prawie 30 lat służąc pomocą dzieciom i rodzinom. Ważnym zadaniem, które realizujemy, jest profilaktyka względem różnorakich uzależnień, zwłaszcza poprzez pomoc w dobrym wychowaniu dzieci i młodzieży według wartości chrześcijańskich. W ostatnim czasie dla lepszej realizacji (...)

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane