signum magnum
signum magnum

Małgorzata Sojka 2019-06-16

Drugi dzień 38. Pielgrzymki na Jasną Górę

Drugi dzień 38. Pielgrzymki na Jasną Górę

Kolejny dzień 38.Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę pielgrzymi rozpoczęli od Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Rozważania, modlitwy i śpiew przygotował O. Jan Seremak wraz zespołem „Gloria” z Miejsca Piastowego. Rozważania nawiązywały do tematu roku: „Młodzi trzeźwi i wolni”.
O 9.30 uczestnicy Pielgrzymki zgromadzili się w Kaplicy Cudownego Obrazu, aby przeżyć Mszę Świętą, której przewodniczył Bp Tadeusz Bronakowski. W homilii powiedział między innymi:
„W naszych czasach próbuje się pod hasłem tolerancji, wolności, równouprawnienia szerzyć nietolerancję, nienawiść i zniewolenie już od najmłodszych lat. Tak jak niegdyś w czasach rewolucji francuskiej hasło „wolność, równość, braterstwo” w rzeczywistości było tego zaprzeczeniem. Bożej miłości potrzebuje człowiek sponiewierany, zagubiony, który nie odróżnia już dobra od zła, ani prawdy od kłamstwa. Potrzebuje jej człowiek wpędzony w szalony wyścig, w nierozumne podążanie za rozrywką i doczesnymi przyjemnościami. Potrzebuje miłości człowiek otoczony sieciami społecznymi i najnowocześniejszymi narzędziami komunikacji, a jednocześnie coraz bardziej samotny, coraz częściej pogrążony w smutku, w lęku, w depresji.
Tylko otwarcie się na miłość objawioną w Trójcy Przenajświętszej, jest jednocześnie otwarciem się na prawdę o nas samych, o naszym życiu, jego celu i przeznaczeniu. Otwarcie się na tę miłość mówi nam także o naszym miejscu w świecie. Pokazuje nam nasze możliwości, ale też obowiązki. Przypomina o naszych zadaniach i o naszym powołaniu”.
Prosił też, aby pomyśleć „czy w naszych domach, wśród bliskich i znajomych młodzi mają szansę spotkać osoby, które potrafią radośnie spędzać czas bez alkoholu? Jak wygląda nasze życie rodzinne, czy znajdujemy czas na wspólne, szczere rozmowy, czytanie książek, wspólne posiłki i zabawy? Czy przypadkiem najważniejszym mieszkańcem naszego domu nie jest stale włączony telewizor, wiecznie używany komputer, czy telefon komórkowy? Jak to się dzieje, że często rodzice ostatni dowiadują się, że ich dziecko eksperymentuje z alkoholem, z narkotykami, że uzależnione jest od pornografii, czy nie może żyć bez mediów społecznościowych? I jedno z najważniejszych pytań: jakie miejsce w życiu naszych rodzin zajmuje Chrystus? To pytanie rodzi kolejne: co ze wspólną modlitwą w rodzinie, ze Mszą świętą i sakramentami, z uczestnictwem w różnych wspólnotach parafialnych? Skoro wiemy, że żywa wiara, systematyczne praktyki religijne to wspaniały czynnik chroniący młodych przed popadaniem w uzależnienia, dlaczego tak łatwo godzimy się na sekularyzację naszego społeczeństwa, na odchodzenie od Kościoła coraz większej liczby młodych? Dlaczego tak słabo reagujemy na coraz częstsze obrażanie Boga i Kościoła w przestrzeni publicznej? Jeśli lękamy się sami dać świadectwo swojej wiary w rodzinach, miejscach pracy, wśród przyjaciół i znajomych, to jak możemy wymagać tego od dzieci i młodzieży?”.
Po Eucharystii swoje spotkanie z Bp. Tadeuszem Bronakowskim mieli diecezjalni duszpasterze i zakonni referenci trzeźwości.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane