signum magnum
signum magnum

2019-12-26

Boże Narodzenia 2019

Boże Narodzenia 2019

A Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy (J 1,14).

Niech Nowonarodzony Zbawiciel obdarzy Was swoimi łaskami.

Niech Jego światło rozświetli wszelką ciemność.

Niech Jego błogosławieństwo stanie się Waszym udziałem.

Z wdzięczną pamięcią i modlitwą przed betlejemskim żłóbkiem

Zarząd Fundacji "Signum Magnum"

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane