signum magnum
signum magnum

2023-12-25

Bóg jest Miłością! Boże Narodzenie 2023

Bóg jest Miłością! Boże Narodzenie 2023

„Tak, dopiero wtedy, w żłobie, na sianie, w poniżeniu i opuszczeniu Syna Człowieczego, poznaliśmy się na Jego Miłości. Zrozumieliśmy, że Miłość to Bóg, że Bóg jest Miłością, że nas aż tak umiłował…! A czyż Bóg nie ma prawa próbować naszej miłości? I żądać więcej, więcej?” 

Bł. Kard. Stefan Wyszyński

Drodzy Przyjaciele!
Niech czas, w którym świętujemy tajemnicę Bożego Narodzenia, będzie dla Was owocny w doświadczenie Bożej Miłości, która została nam objawiona w Jezusie Chrystusie. Od chwili Jego przyjścia nas świat, nic już nie jest takie samo. On jest Miłością!
Radosnych, pełnych pokoju, nadziei i miłości świątecznych dni i zbliżającego się Nowego Roku 2024 życzą wszyscy odpowiedzialni za Fundację

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane