signum magnum
signum magnum

2024-02-05

Apostoł Trzeźwości Vademecum 2024

Apostoł Trzeźwości Vademecum 2024

Z radością informujemy, że ukazał się "Apostoł Trzeźwości - Vademecum 2024" pod tytułem "Trzeźwość polską racją stanu". Przekazywany on jest bezpłatnie parafiom poprzez kurie diecezjalne. Wydawcą tej publikacji jest Fundacja "Signum Magnum" z siedzibą w Katowicach. To zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane