signum magnum
signum magnum

2022-02-28

Apostoł Trzeźwości Vademecum 2022 Posłani – Trzeźwi – Wolni

Apostoł Trzeźwości Vademecum 2022 Posłani – Trzeźwi – Wolni

Ukazał się kolejny podręcznik przeznaczony dla duszpasterzy i świeckich działaczy trzeźwościowych „Apostoł Trzeźwości Vademecum 2022 Posłani – Trzeźwi – Wolni”.  

Znajdują się w nim materiały pomocne w przeprowadzeniu różnych działań w diecezjach i parafiach, a zwłaszcza ogólnopolskiej inicjatywy, jaką jest Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Można w nim znaleźć ciekawe artykuły, świadectwa i przydatne informacje w działaniach w obszarze profilaktyki uzależnień.

Vademecum zostało rozesłane poprzez kurie diecezjalne do parafii.

Wydawcą jest Fundacja „Signum Magnum”.

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane