signum magnum
signum magnum

2019-02-05

Apostoł Trzeźwości Vademecum 2019

Apostoł Trzeźwości Vademecum 2019

„W roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, przekazujemy duszpasterzom, katechetom, wychowawcom, osobom odpowiedzialnym za wspólnoty abstynenckie i trzeźwościowe Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2019. (…) W kolejnym roku realizacji Narodowego Programu Trzeźwości Zespół KEP ds. (...)

Fundacja „Signum Magnum” jest Wydawcą aktualnego Apostoła Trzeźwości Vademecum 2019 opracowanego przez Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Vademecum 2019 można zamówić w naszej Fundacji pisząc na promyk.jutrzenki@gmail.com Koszt 1 egzemplarza z wysyłką wynosi 14,00 zł.

„W roku duszpasterskim przeżywanym pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, przekazujemy duszpasterzom, katechetom, wychowawcom, osobom odpowiedzialnym za wspólnoty abstynenckie i trzeźwościowe Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2019. (…) W kolejnym roku realizacji Narodowego Programu Trzeźwości Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych pragnie nadal intensywnie promować zawarte w nim treści, jak również pozyskiwać coraz więcej osób, wspólnot, instytucji, ruchów i stowarzyszeń, które zaangażują się we wspólne budowanie trzeźwej Ojczyzny. Istotą tego Programu jest wypracowanie trwałej i powszechnej moralnej sprawności w postaci trzeźwości przez wszystkich Polaków. Konkretnie oznacza to pełną abstynencję osób nieletnich i szczególnie wrażliwych na szkody alkoholowe. W przypadku dorosłych oznacza to abstynencję lub umiar, zwłaszcza z uwzględnieniem aktualnych okoliczności życiowych wykluczających używanie etanolu i uwzględnianiem ilościowych oraz czasowych ograniczeń formułowanych przez ekspertów. Tego celu nie da się osiągnąć bez praktykowania świadomej abstynencji przez znaczącą część narodu, bez znaczącego spadku poziomu spożycia napojów alkoholowych oraz bez zmiany obecnych sposobów używania napojów alkoholowych. Aby tak się stało, muszą zniknąć z przestrzeni społecznej szkodliwe wzory spożycia, a także musi zostać zmieniona obyczajowość przesycona złymi nawykami. Pracy jest wiele i wymaga ona poświęcenia, odwagi, wytrwałości, gdyż wypełnienie postulatów Narodowego Programu Trzeźwości obliczone jest co najmniej na jedno pokolenie. Jesteśmy tymi, którzy odpowiadają za start, za początek tej trudnej, ale koniecznej drogi „Ku trzeźwości Narodu”. Dlatego zachęcam Wszystkich, do których trafi Vademecum, aby włączyli się w to błogosławione dzieło, od powodzenia którego zależą losy naszego narodu.” Fragment słowa wstępnego Bpa dr Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane