signum magnum
signum magnum

2021-02-11

Apostoł Trzeźwości 2021

Apostoł Trzeźwości 2021

Vademecum Apostoła Trzeźwości 2021 w pdf jest dostępne w zakładce „Materiały do pobrania” na stronie:

https://wolnitrzezwi.pl/wydarzenia/apostol-trzezwosci-2021-pdf-101.html

Zapraszamy do lektury i korzystania z jego treści w pracy apostolskiej, zwłaszcza podczas 54. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane