signum magnum
signum magnum

2024-02-12

57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

INTENCJE 57. TYGODNIA MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU
Trzeźwość polską racją stanu
11-17 lutego 2024 roku

Niedziela, 11 lutego 2024 r.
Modlitwa przebłagalna za grzechy nietrzeźwości popełniane w naszej Ojczyźnie, z prośbą o nawrócenie osób zniewolonych nałogami.

Poniedziałek, 12 lutego 2024 r.
Modlitwa o rozwój Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Wtorek, 13 lutego 2024 r.
Modlitwa za stanowiących prawo i rządzących, aby ich przykład i działania wspierały trzeźwość Polaków.

Środa Popielcowa, 14 lutego 2024 r.
Modlitwa za rodziców, aby praktykowali trzeźwość i z miłości do swoich dzieci podejmowali decyzję o dobrowolnej abstynencji.

Czwartek, 15 lutego 2024 r.
Modlitwa za kapłanów, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość osobistą, społeczną i narodową.

Piątek, 16 lutego 2024 r.
Modlitwa o rychłą kanonizację bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego apostoła trzeźwości.

Sobota, 17 lutego 2024 r.
Modlitwa za Polaków, aby pozostali wierni nauczaniu św. Jana Pawła II o prawdziwej wolności, głoszonemu przez niego słowem i życiem.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane