signum magnum
signum magnum

2019-05-15

Zasady prenumeraty "Promyka Jutrzenki"

Zasady prenumeraty "Promyka Jutrzenki"

W 2019 roku ukażą się 4 numery „Promyka Jutrzenki” w formie papierowej (luty, maj, wrzesień i listopad).
Cena jednego egzemplarza wynosi 4,00 zł.
Uwaga! Koszt wysyłki 1 egz. „Promyka” wynosi 1,70 złoty. Koszt wysyłki od 2 do 5 egz. wynosi 1,50 złoty. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja.
Prenumerata 1 egz. na cały rok 2019 razem z wysyłką wynosi 22,80 zł.
Przy zamówieniu od 2 do 5 egzemplarzy do kwoty za Promyki należy dodać 6 zł jako koszt wysyłki (np. prenumerata 2 egz. wynosi 38 zł).
Przy zamówieniu powyżej 5 egz. liczymy tylko ilość egzemplarzy „Promyka” x 4 złote x 4 numery.
Zachęcamy Czytelników, aby nabyli nasze pismo:
1. Zamawiając telefonicznie w redakcji: kom. 601 49 59 10.
2. Wysyłając zamówienie na adres redakcji lub pisząc na adres poczty elektronicznej.
Adres: Redakcja „Promyk Jutrzenki”, ul. Sołtysia 87, 40-748 Katowice
promyk.jutrzenki@gmail.com
3. Opłacając należność za prenumeratę w banku lub na poczcie. Na blankiecie należy zaznaczyć ilość egzemplarzy. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Fundacji „Signum Magnum”:
BANK PEKAO SA, Oddział w Rybniku: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane