signum magnum
signum magnum

2019-05-12

Zasady prenumeraty kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

Zasady prenumeraty kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

Zasady prenumeraty kwartalnika "Zwycięstwo Niepokalanej"

Kwartalnik „Zwycięstwo Niepokalanej” ukazuje się cztery razy w roku (luty, maj, wrzesień i listopad).

Cena jednego egzemplarza wynosi 3,00 zł.

Uwaga! Wysyłka pojedynczego egzemplarza „ZN” wynosi 1,70 zł. Natomiast od 2 do 5 egz. – 1,50 zł. Powyżej 5 egz. koszt wysyłki pokrywa redakcja.

Jeśli więc ktoś chce zamówić 1 egzemplarz „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2019, wtedy oblicza należność w następujący sposób: 3,00 zł x 4 numery = 12,00 zł + 6,80 zł za wysyłkę (po 1,70 za każdy numer), co daje 18,80 zł.

Przykładowo prenumerata 2 egz. „Zwycięstwa Niepokalanej” na cały rok 2019 wynosi 30,00 zł. (24 zł + 6 zł za wysyłkę).

Zachęcamy Czytelników, aby nabyli nasze pismo w najbardziej dla siebie dogodny sposób:

Zamawiając telefonicznie w redakcji: tel.: 601 49 59 10.
Wysyłając zamówienie na adres redakcji.
Wypełniając blankiet i opłacając go. Należy na nim zaznaczyć ilość egzemplarzy i na jaki okres.

ADRES REDAKCJI:

Fundacja „Signum Magnum”
ul. Sołtysia 87, 40-748 Katowice

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: BANK PEKAO SA, Oddział w Rybniku, nr konta: 85 1240 4357 1111 0000 5318 5314

Zamawiając poprzez Internet. Adres poczty elektronicznej: promyk.jutrzenki@gmail.com
Parafie i inne instytucje, które zamawiają „Zwycięstwo Niepokalanej” w większych ilościach, otrzymują rabaty w postaci dodatkowych darmowych egzemplarzy pisma.

Apokalipsa św. Jana, 12, 1

Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Polecane